HAV Eiendom AS har inngått ny kontrakt for nytt signalbygg i Bjørvika

Les mer

Våre utviklingsområder

Livet i Bjørvika