Oslo kommune er særlig opptatt av at utbyggingen av Bjørvikaområdet skal bidra til å utvikle Oslos særpreg som fjordby ved at sjøsiden gjøres tilgjengelig og at byen åpnes mot fjorden. Visjonen og reguleringsplanen for området vedtok bystyret i Oslo 27. august 2003. Planen legger overordnede føringer for de offentlig rom og møtet mellom land og vann.

Når Bjørvika er ferdig utbygget vil den nye bydelen romme 4 – 5.000 boliger og ca 20.000 arbeidsplasser. I tillegg vil kulturinstitusjonene og andre aktiviteter trekke besøkende til bydelen. Tilsammen er det sannsynlig at rundt 30.000 mennesker vil ha en tilhørighet til Bjørvika enten som arbeidsplass eller bolig. Dette tilsvarer innbyggertallet i norske byer som Halden, Moss og Hamar. I tillegg kommer alle besøkende til ulike kulturattraksjoner.

Utbyggingen i Bjørvika vil føre til mer kollektivtrafikk. Det er beregnet at utbyggingen vil genere 100.000 nye kollektivreisende daglig.