Formålet med byggeområdet er boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttigformål (kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg småbåthavn) og garasjeanlegg. Området er på totalt 35 000 m2 og total maksimal tillat utnyttelse er på 38 500 m2. Regulert antall etasjer er 6/7/8/9/12.