Formålet med byggeområdet er boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttigformål (kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg småbåthavn) og garasjeanlegg. Tomtene er på henholdsvis 3 613 m2 og 3 800 m2. Maksimal tillat utnyttelse er på henholdsvis 6 800 m2 og 10 500 m2. Regulert antall etasjer er henoldsvis 4 og 5.