Formålet med byggeområdet er forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttige formål (kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg båthavn), garasjeanlegg. Tomten er på 4 805 m2 og maksimal tillat utnyttelse er på 46 600 m2. Regulert antall etasjer er hele 10.