Formålet med byggeområdet er boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttigformål (kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg småbåthavn) og garasjeanlegg. Området er på 8 047 m2 og total maksimal tillat utnyttelse er på 37 500 m2. Regulert antall etasjer er henoldsvis 8/9 og 7.