Nyheter

Eva Hagen slutter som administrerende direktør i HAV Eiendom AS

Eva Hagen slutter som administrerende direktør i HAV Eiendom AS. Hun har bygd opp selskapet gjennom ni år, og selskapet har gått fra en ansatt til ca. ti. Fra å regulere og selge tomter, har selskapet blitt aktive i et utbyggingspartnerskap og til å utvikle næringseiendom i egenregi. Eva Hagen vil stå i stillingen ut måneden, og deretter være tilgjengelig for styret i noen måneder fremover.

I hennes periode gikk HAV Eiendom AS fra å være en tomtebesitter til en eiendoms- og byutvikler.

Dette har vært en fantastisk reise, og jeg er stolt av hva vi har oppnådd. Prosessen har vært krevende, men givende. HAV Eiendom AS er nå et annet selskap enn da jeg tiltrådte som adm. direktør i 2OO7. Nå skal andre krefter få ta over. Jeg vil gjøre noe nytt, sier Eva

Hagen.

HAV Eiendom AS skal være en pådriver i byutviklingen, og forvalte porteføljen til beste for selskapet, gi utbytte og driftsinntekter til dets eier Oslo Havn.

Eva Hagen har gjort en fremragende jobb med å ta HAV Eiendom AS frem til å bli en viktig aktør i eiendomsbransjen i Oslo. Vi ønsker henne lykke til fremover og takker henne for jobben hun har gjort, sier styreleder i HAV Eiendom AS, Anne Sigrid Hamran.

Økonomi- og finansdirektør Bernt N. Skøien vil f.o.m 1.10.16 bli konstituert i stillingen.

13. 09. 2016