Nyheter

Fiskebrygga – nytt kontorbygg vest i Bjørvika

Detaljregulering med konsekvensutredning – Havnelagerkvartalet – felt A4 i Bjørvika
3 000 m2 publikumsrettede arealer i førsteetasje
19 000 m2 kontorfunksjon fra andre til åttende etasje

Vi er svært fornøyde med å ha sendt inn forslag til detaljregulering av et nytt kontorbygg på vestsiden av Bjørvika. Nå skal saken først behandles i Plan- og bygningsetaten og deretter legges den ut til offentlig ettersyn.  Dette skjer våren 2016.

Følg plansaken med saksnummer 210314171 via Plan- og bygningsetatens saksinnsyn – http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201314171.

Kontorbygget vil få adresse Skippergata, totalt romme 22 000m2 BRA og blir nærmeste nabo til Havnelageret og Rådhusgata 2. Bygget er formet for å rydde opp på en kompleks tomt. Rampen fra Operatunnelen til Rådhusgata bygges inn, og vi regulerer en skjermet, sørvendt plass. Det skal legges mye arbeid i utforming av byrommene og valg av publikumsrettede funksjoner ut mot gater og torg.

5060_Cam_Grev_Wedels_Plass_Final_HiRes_002-(1)

Det nye kontorbygget vil gi et viktig bidrag til den pågående revitaliseringen av Kvadraturen og Skippergata. Vi er medlem av Kvadraturforeningen og Initiativ Skippergata. Dette har vi stor nytte av når det gjelder å tilrettelegge prosjektet for moderne byliv.

Det er svært få «tomme» tomter igjen i denne delen av byen. Derfor er det viktig at Fiskebrygga bidrar med attraksjoner for alle typer bybrukere. Med oppgraderingen Karl Johan, Rådhusgata og nå sist kollektivsatsingen på Fjordtrikk, Tollbugata og Prinsensgate, tror vi det ligger til rette for at Kvadraturen kan få sitt velfortjente løft.

Navnet Fiskebrygga er historisk og stammer fra 1830-tallet. Eiendommen ble kjøpt til fiskebrygge og en fiskehall ble oppført etter tegninger etter arkitekt C.H. Grosch. Ferskfiskhandelen flyttet til Vippetangen i 1904 da Sadelmakerhullet ble fylt igjen i forbindelse med oppføringen av Havnelageret.

5060_Cam_Rådhus_Final_HiRes_002

21. 12. 2015