Nyheter

HAV Eiendom avslutter arbeidet med en ny kjølesentral i Bjørvika.

Etter drøye tre års arbeid skrinlegger HAV Eiendom den planlagte energisentralen syd for Operaen i Bjørvika.

Hensikten med sentralen har vært å levere sjøvannsvekslet fjernkjøling til nybyggene i området, i tråd med områdets overordnete miljøoppfølgingsplan.

Arbeidet har foregått i regi av datterselskapet HAV Energi AS.

Hovedforutsetningen for å kunne bygge sentralen har hele tiden vært å oppnå en avtale med oslo kommune om leveranser av termisk energi til de nye kulturbyggene Munchmuséet og Deichmanske Hovedbibliotek.

Kommunens utsatte og langvarige energikjøpsprosess har gjort at flere store potensiell energikunder har forsvunnet. Dette, i tillegg til forutsetningene som etter hvert ble lagt til grunn for innkjøpet til kulturbyggene, gjorde at HAV Eiendom har valgt å avvikle initiativet.

«Dessverre har vi ikke lykkes i våre forsøk på å få til en felles sjøvannsbasert kjølesentral for byggene i Operaens omgivelser, inkludert Munchmuseet og Deichmanske Hovedbibliotek. Vi er de første til å beklage dette, men med den langvarige prosessen og forutsetningene som har blitt lagt til grunn for energianskaffelsen til kulturbyggene, var det umulig for oss å fortsette prosessen» sier kst. daglig leder i HAV Eiendom AS, Bernt Nordby Skøien.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
HAV Eiendom AS: Bernt Norby Skøien, Bernt.Skoien@haveiendom.no eller 99 70 13 12

Bildetekst:Energisentral i Bjørvika
Illustrasjon:Kima

07. 10. 2016