Selger boligtomt i Bjørvika til Stor-Oslo Eiendom

Pressemelding

HAV Eiendom AS har på starten av det nye året signert kontrakt med Stor-Oslo Eiendom om salg av tomten «B4» i Bjørvika. B4 ligger på Paulsenkaia ved siden av Den norske Opera og det nye Munch-museet. Eiendommen er regulert til ca. 20.000 m2 bolig- og handelsarealer.

Området som B4 ligger i blir hovedstadens nye kulturbydel, med Deichmanske bibliotek, Operaen og Munch-museet som nærmeste naboer, til glede for både turister og byens befolkning. B4 blir en viktig brikke for ferdigstillelsen av dette området, og knytter sammen sentralbanestasjonen med områdene rundt kulturbyggene, samt den vestlige delen av Bjørvika.

Viktig tomt for Bjørvikas videre utvikling

Administrerende direktør Eva Hagen i HAV Eiendom er svært glad for å selge til Stor-Oslo Eiendom. Stor-Oslo Eiendom har flere ganger deltatt i konkurranser når vi har solgt tomter i Bjørvika. De har vist stort engasjement for å delta i utviklingen av Fjordbyen og vi synes det er gledelig at Stor-Oslo Eiendom endelig nådde helt opp i konkurransen. Stor-Oslo Eiendom kjenner området godt og har gjennomført flere kompliserte prosjekter i denne bydelen med tilsvarende utfordringer på fundamentering og grunnforhold, fortsetter Hagen.

HAV Eiendom mener at Stor-Oslo Eiendom har den tilstrekkelige kompetansen og den riktige innstillingen som skal til for at dette blir et vellykket prosjekt på en av Oslos mest profilerte tomter. Vi kommer til å samarbeide tett i tiden fremover når vi nå selv skal i gang med utbygging av tomten Diagonale og B1. Vi ser dette salget som en viktig milepel for å få ferdigstilt denne delen av Bjørvika, sier Eva Hagen i HAV Eiendom.

Viktig kontrakt for Stor-Oslo Eiendom

Vi er svært glade for at vi har sikret oss denne muligheten og gleder oss til å komme i gang med prosjektet. Vi ser for oss å bygge mellom 170 og 200 boliger, i tillegg til ca. 5000 m2 med servering og handelsarealer.  Dette er Bjørvikas indrefilet og kanskje den beste boligtomten i Oslo akkurat nå, sier administrerende direktør Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom.

Vi starter planlegging og utvikling med en gang og ønsker å komme i markedet med salg av boliger i løpet av 2016. Vi vil starte byggingen i starten av 2017 og ferdigstille prosjektet i første halvår av 2019. Da har vi åpne butikker og serveringssteder, samt innflyttede boliger i god tid før Munch-museet åpner dørene, sier Grimstad.

Utbyggingen vil skje parallelt med Munch-museet og HAV Eiendoms prosjekt på nabotomten B1, slik at Paulsenkaia i sin helhet kan ferdigstilles samtidig i løpet av 2019. Det blir hektisk og mye byggeaktivitet, men dette er vi positive til, fortsetter Grimstad. Vi ønsker å samarbeide tett med våre naboer på Munch-museet og HAV Eiendom slik at det blir mulig for byens befolkning å vandre langs Akerselva, forbi Operaen, vårt prosjekt og ut til det nye Munch-museet når dette åpner. Dette skal vi få til, avslutter Grimstad.

For mer informasjon, kontakt:

Eva Hagen, HAV Eiendom, eva.hagen@haveiendom.no, tlf: 90 12 60 10
Mathis Grimstad, Stor-Oslo Eiendom, mathis@soeiendom.no, tlf: 41294865

Om Stor-Oslo Eiendom AS

Stor-Oslo Eiendom AS er en uavhengig og partnereid eiendomsutvikler. Selskapet ble etablert i 2001. Stor-Oslo Eiendom har gjennom 14 år utviklet og gjennomført ca. 600.000 kvadratmeter kontor og over 1.400 boliger. Selskapet forvalter og utvikler i dag 25 eiendomsutviklingsprosjekter med en samlet realisasjonsverdi på over 15 milliarder NOK.

Stor-Oslo Eiendom har sin primærkompetanse på bolig, kontor og hotell i Stor-Oslo regionen. Selskapet har i dag 21 ansatte med erfaring fra transaksjon, finansiering, myndighetsbehandling, utvikling, prosjektledelse og entreprenør.

Om HAV Eiendom

HAV Eiendom AS er Oslo Havn KFs datterselskap og driver med eiendomsutvikling i Bjørvika. HAV Eiendom har som formål å delta i byutviklingen i Bjørvika-området gjennom utvikling, utleie, kjøp og salg av fast eiendom i Bjørvika-området og virksomheten som står i forbindelse med dette, samt å inneha eierinteresser i selskap som driver tilsvarende virksomhet.

HAV Eiendoms område i Bjørvika utgjorde opprinnelig 156 dekar, tilsvarende 570.000 kvm.

Sammen med OSU eier HAV Eiendom også selskapene Bjørvika Utvikling og Bjørvika Infrastruktur. Det sistnevnte selskapet har som formål å ha et samlet ansvar for styring med all bygging av teknisk infrastruktur i Bjørvika.


Del på:
Facebook
Twitter


Del på:
Facebook
Twitter