Den største av dem blir Operaallmenningen. Den vil ligge på sjøsiden av Oslo S og binde Karl Johans gate sammen med fjorden og Dronning Eufemias gate. I vest anlegges Festningsallmenningen som et bindeledd til Kvadraturen. Folk på vei fra Samtidsmuseet til Operaen kan bruke denne.

I syd anlegges Loallmenningen. Denne vil bli flittig brukt av Sørenga-beboere på vei til Middelalderparken. En annen forbindelse fra Sørenga og mot øst blir den smalere Kongsbakken. Når man står i Middelalderparken, vil man kunne se rett over til Festningsallmenningen.

Bispekilen bringer en flik av fjorden helt inn til Middelalderparken. Langs denne kan man vandre ut til havnepromenaden og sjøbassenget. Et meget sentralt byrom blir Stasjonsallmenningen. Denne blir et bindeledd som går gjennom OperaKvarteret og knytter kontakt mellom det gamle og det nye.

Til slutt har vi Akerselvaallmenningen, som går langs elva på begge sider. Her blir det trebrygger, skråplan, vegetasjon og sitteflater som inviterer til opphold langs vannet. Vestre bredd får en mer parkmessig opparbeidelse, mens østre utvikles med harde flater.