Hun var spesielt kjent for sin kulturelle interesse og fikk oversatt en del ridderfortellinger, blant annet i de såkalte Eufemiavisene. Hun eide også et av Europas største biblioteker og hadde en sterk tilknytning til middelalderbyen Oslo.

Bjørvikas nye paradegate starter nettopp der middelalderbyen lå. I tillegg går den igjennom en ny bydel som er rik på kultur og ender ved nye Deichmanske hovedbibliotek.

Gaten som vil bære hennes navn med stolthet blir 700 meter lang og 43 meter bred. Den får to trikketraseer, to bussfelt, to sykkelveier og to bilveier i tillegg til fortau på begge sider. Fortauet på nordsiden, altså rett foran OperaKvarteret, får en raus bredde siden det skal fungere som gangvei for titusener på vei til og fra kontorene sine.

Rett ved Diagonale Office og Akerselvas utløp blir det også en stor holdeplass for trikk og buss. Trikken vil fortsette inn i Kvadraturen og vestover i byen. Det vil bli plantet mange grønne trær på begge sider av gaten, men likevel fikk den ikke navnet Dronning Eufemias aveny.