Flytoget går hvert tiende minutt fra Oslo S og bringer folk til Oslo Lufhavn på bare 19 minutter. Høyhastighetstoget går også til Drammen og brukes daglig av pendlere som ikke skal rekke noe fly, men som trenger å forflytte seg raskest mulig mellom Drammen og Oslo.

Når Oslo Lufthavn øker kapasiteten fra 2017, vil Flytoget trolig spille en enda mer avgjørende rolle med å frakte flypassasjerene. En ny flyterminal på 117 000 kvm er påbegynt på Gardermoen, og det bygges også ny pir, nytt bagasjeanlegg og oppstillingsplasser for 21 fly. I tillegg planlegges det en tredje rullebane. En ny og større lufthavn vil sammen med Nye Oslo S bringe Bjørvika enda nærmere resten av verden. Eller motsatt om du vil.

NSB satser stort på pendlerne, som det blir stadig flere av. Follobanen får landets lengste jernbanetunnel på hele 19 kilometer, og som første jernbanetunnel i Norge skal den bygges med to separate løp.

Sammen med Østfoldbanen vil Follobanen gi en ny hverdag for togpendlerne. Fire spor til Oslo sørger for flere og raskere tog. Mange av togpendlerne vil hoppe av på Nye Oslo S og ta seg videre til fots eller benytte lokale kollektivtilbud. Og ganske mange vil spasere til sin arbeidsplass i Bjørvika.