Herligheten består foreløpig av tre hoveddeler:

  1. Herligheten Parsellkollektiv med 100 parseller
  2. En 250 kvadratmeter åker med mange ulike urkorn;  bl.a. svedjerug, nakenbygg, spelt, emmer og enkorn (les mer her)
  3. Et program med en rekke kunnskapsutviklende hendelser og seminarer

Samtidig skal forurensing i området kartlegges for å skaffe oss kunnskap om betingelsene for urban matproduksjon.

Det er kunstprosjektet til Bjørvika Utvikling som er initiativtaker og grunneiere og utbyggere i området som støtter prosjektet og har gjort det mulig. Herligheten er et temporært lavbudsjettprosjekt som i første omgang skal eksistere i 3 sesonger.

PARSELLHAGEN
Herligheten stilte 1. mai 50 parseller til gratis disposisjon gjennom loddtrekning. Parsellene blir tildelt ved loddtrekning blant de som melder sin interesse, samt at beboere i bydel gamle Oslo ble kvotert inn på 15 av parsellene. Søknadsfristen var 8. mai. Interessen for parsell var overveldende, og det var i alt 3790 søkere. Alle som ble trukket ut i første runde fikk beskjed 10. mai 2012. Antall parseller økte fra 50 til 100 p.g.a. den store etterspørselen og takke være velvillige sponsorer.

 

Prosjektet stilte med infrastruktur som pallekarmer, fiberduk, jord, vann og fellesplass. Hver parselleier fikk dermed nok jord, fiberduk og pallekarmer til å lage en hage på 5 kvadratmeter hvor de kan dyrke hva de vil så lenge hagen består. Det vil arrangeres workshops og foredrag om alt fra brødbaking til hønehold og urbant jordbruk. Parsellhageeierne får bytte frø, planter og kunnskap med andre parselleiere, og sist men ikke minst: de får være med å diskutere og påvirke utviklingen i Bjørvika. Med andre ord; de er midt i Herligheten.

I tillegg tilbys fellesskapsgoder som nydelig utsikt mot Hovedøya, flotte solforhold og et fotgjengerfelt over veien som ligger mellom Herligheten og Havet.

Kriteriene for å kunne søke om parsell var at folk må bo i Oslo og være parsell- og hageløs.

Parsellen ble etablert gjennom en felles dugnad helgen 12. – 13. mai 2012. Se fasinerende timelaps/video fra dugnaden her.

Følg med prosjektet på facebook.

Bloggen til Herligheten: http://loallmenningen.blogspot.com/ 

STEDET HERLIGHETEN, LOALLMENNINGEN, BJØRVIKA
Herligheten ligger som en øy midt inne i et anleggsområde i det som i framtiden skal bli Loallmenningen. Loallmenningen er et av sju offentlige rom og grøntareal i Bjørvika. Herlighetens nærmeste naboer er motorveien, senketunnelen og de store og synlige luftetårnene som strekker seg opp mot Ekebergåsen. Underlaget består av pukk, stein, og betong, og er helt uegnet som dyrkingsmedium.  

TEMPORÆRT – 3 sesonger i første omgang
Herligheten er et tidsbegrenset tilbud. Slik planen i Bjørvika ser ut i dag kan parsellhagen bli på stedet i tre år. Området vi har fått til disposisjon kan krympe, ese, flyttes eller omformes. Vi har 5000 kvadratmeter å ta av (se fargelagt område på fotoet under), så det er masse plass. Se Google kart over området.

ØKOLOGISK
Herligheten skal drives økologisk. Parselleierne må holde seg til reglene for økologisk hagebruk; dvs. ikke bruke kunstgjødsel og bekjempe skadedyr uten å bruke insektsmidler eller annen gift. Økologiske planter og frø skal brukes så langt det er mulig, og avfallet skal komposteres.

BAKGRUNN/HISTORIKK
Det er Bjørvika Utvikling (BU) sitt kunstprosjekt (les mer) som står bak og som har initiert Herligheten. BU har ansvar for å utvikle de offentlige rommene i Bjørvika. Loallmenningen er ett av sju slike rom.

BU har også ansvar kunst i de offentlige rommene og vedtok i august 2008 en kunststrategi (http://www.bjorvikautvikling.no/kunst) som slo fast at det er viktig å satse på både permanente og temporære kunstuttrykk fordi de fyller ulike roller og funksjoner. BU har derfor i flere år vært oppdragsgiver for temporære kunst- og kulturprosjekter i Bjørvika og har initiert og etablert Kunsthall Oslo (http://www.kunsthalloslo.no/).  «Slow space» er navnet på programmet for den permanente kunsten i allmenningene. En av kunstnerne som har fått oppdrag er Amy Franceschini (USA).

INSPIRASJON
Amy og Futurefarmers skal ha ære for at dette initiativet ble drevet fram. Hennes kunstprosjekt «Victory Gardens» (http://www.sfvictorygardens.org/) om urban matproduksjon har i flere år vært til stor inspirasjon. Hun gjorde bl.a. om plassen foran rådhuset i San Fransciso til parseller. Hennes grundige arbeid med den historiske forankringen og ikke minst hennes engasjement i å involvere folk i prosjektene sine er imponerende. Amy skal gjøre et prosjekt i nettopp Loallmenningen. Hun er denne gangen opptatt av økologisk kornproduksjon og mjøl til brødbaking. Derfor anlegges det en åker med urkorn i Herligheten. Mer informasjon om hennes kunstprosjekt kommer etter hvert.

Ære skal også Kunsthall Oslo ha for utstillingen «Utsikt fra Ekeberg» av forskningsbibliotekar og fotohistoriker ved Nasjonalbiblioteket Harald Østgaard Lund i slutten av mars 2012.  Et av bildene i utstillingen var fra 1884 og viste hvor fantastisk frodig og dyrkbart området rundt Loelva en gang var.