Opak/Metier har estimert et besøkstall på rundt en halv million besøkende årlig i Bjørvika, mot rundt 125 000 årlig i dagens museumsbygg på Tøyen.

Munch-museets umiddelbare reaksjon da Lambda ble valgt av en jury i 2009, var at ”Herreros arkitekter presenterer et gjennomtenkt og karakteristisk bygg, som er konsekvent i gjennomføringen. Med en høyde på 59 meter ytterst på Paulsenkaia rager Lambda godt over operaen og omkringliggende bygninger og framstår som et blikkfang, ikke minst ved å fortone seg et svært synlig og lysende byggverk som markerer museet på en tydelig måte.”

Etter en museumsfaglig evaluering av skisseprosjektet, uttalte museet at Lambda var meget godt egnet.

Lambda er tenkt plassert ytterst på Paulsenkaia (tomten kalt B5 i Bjørvikaplanen), sørøst for Operaen. Bygget er vinnerkonseptet til Herreros Arquitectos fra Spania, etter en arkitektkonkurranse avholdt i 2009. Prosjektet skal huse både Munch-museet og Stenersen-samlingen, som begge er i Oslo kommunes eie.

Det nye Munch-museet blir et vertikalt museum, etter mønster etter blant annet Tate Modern i London og MoMA i New York. Lambda blir formet som et tårn som er plassert på et «podium». Tårnet, med den karakteristiske knekken, skal inneholde arealer for utstillinger, magasiner, konservering og forskning. Dette tårnet utgjør kjernen i museet og vil ha to deler: