Idag er Oslo S landets mest travle trafikknutepunkt. 150 000 mennesker er innom stasjonsområdet hver dag. I tiden som kommer må togkapasiteten bedres, tunnelen under Oslo må derfor utvides, og stasjonsområdet må få en mye sterkere integrasjon med de lokale kommunikasjonene, slik som trikk, buss, T-bane og nærtog.

Både NSB, Ruter, Statens vegvesen og byrådet i Oslo ønsker å bygge et stort lokk over togsporene. Oppå lokket ser de for seg å bygge en ny bussterminal som en integrert del av Oslo S. Her vil bussreisende kunne ankomme togperrongene direkte – og vice versa.

Fra Nye Oslo S skal det være enkelt å bytte til Oslos nye og utvidede T-banenett, eller for eksempel til trikkene i Dronning Eufemias gate. Tilgjengeligheten og fremkommeligheten blir veldig mye bedre enn dagens løsning. Det blir også lettere å orientere seg.

Stadig flere vil bosette seg i og rundt Moss, Ski, Fredrikstad, Tønsberg, Drammen, Lillestrøm og Jessheim, og ifølge planleggerne er det i hovedsak kollektivtilbudet som skal sluke unna det økte transportbehovet, især toget. Man ser for seg at toget fra Ski til Oslo skal ta 11 minutter og at det går nye tog fra Ski hvert tiende minutt.

Først i 2016 kan Nye Oslo S påbegynnes, men det kan likevel stå ferdig allerede i 2020. Hele Oslo S vil endre form og utseende og nesten ikke være gjenkjennelig sammenlignet med dagens utgave.

Ambisjonen er å skape et av de mest moderne trafikknutepunktene i Europa. Og i sentrum av det hele glimrer Bjørvika med sitt nærvær.