Området som OSU bygger ut, ligger like ved Operaen og har fått navnet OperaKvarteret. Det totale området OSU disponerer, er på ca. 350 000 kvm, tilsvarende 44 fotballbaner. Her skal det komme boliger til ca. 3 000 mennesker og ca. 10 000 arbeidsplasser. OperaKvarteret vil foreløpig bestå av 12 bygg, som kommer på rekke og rad etter Oslo Atrium.

Alle byggene er tegnet etter Barcodeprinsippet, som innebærer høye og slanke bygg med siktlinjer mellom. PWC-bygget ble som første bygg ferdigstilt i 2007. KLP flyttet inn i sitt bygg i mai 2010 og byggingen av DNB sine bygg er snart ferdigstilt.

Det er OperaKvarteret – sammen med Operaen og planene om et nytt Munchmuseum – som tidlig satt Oslo på listen over Europas mest spennende arkitekturhovedstader.