I midten av Sørenga vil sentralparken gå som en grønn akse gjennom hele boligområdet. Den vil være et miljømessig viktig element og sikre gode solforhold også for bebyggelsen på områdets østlige side. Med dette grepet har arkitektene greid å gi hele Sørenga en sjelden tosidighet. Her vil beboerne nyte maritime kvaliteter når det er sommer og sol. Sentralparken vil være et lunt miljø å trekke seg inn i når sjøsiden ikke frister på grunn av vær og vind. Her vil det dessuten bli bygget inntil to barnehager med fire avdelinger i hver.

Sammen med de indre gårdsrommene sørger parken for at Sørenga totalt sett får en meget høy andel grønne områder i forhold til det totale boligarealet. Dette vil være med på å øke bokvaliteten for området.

Én barnehage vil også få sitt tilhold her. På samme måte som Central Park i New York City vil Sentralparken fungere som et samlingspunkt året gjennom.