Nyheter

NY LEDER I HAV EIENDOM AS

PRESSEMELDING FRA HAV EIENDOM AS – Oslo, 20. desember 2016

Kjell Døvle Kalland er ansatt som ny Adm.Dir i HAV Eiendom AS.

Kalland er for tiden adm.dir i Koksa Eiendom AS på Fornebu. Der har han vært siden 2003, først som utviklingsdirektør og fra 2012 som Adm.Dir.
Tidligere har han vært i Mustad Eiendom AS og i Statsbygg.
«Vi er veldig tilfreds med å ha fått Kalland med på laget i HAV Eiendom», sier styreleder og havnedirektør Anne Sigrid Hamran. «Selskapet er en stor aktør innen byutvikling i Oslo og står overfor store utbyggingsoppgaver i Bjørvika og rundt Oslo S, og Kallands erfaringer fra store prosjekter og investeringer vil komme godt med i den videre utviklingen av selskapet».

Kalland tiltrer som adm.dir. 1. mai og frem til da fortsetter Bernt Nordby Skøien som konstituert i stillingen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
HAV Eiendom AS: Bernt Norby Skøien, Bernt.Skoien@haveiendom.no eller 99 70 13 12
Om HAV Eiendom AS
HAV Eiendom AS er Oslo Havn KFs datterselskap og driver eiendomsutvikling i Bjørvika. HAV Eiendom AS har som formål å delta i byutviklingen i Bjørvika-området gjennom utvikling, utleie, forvaltning, kjøp og salg av fast eiendom i Bjørvika-området og virksomhet som står i forbindelse med dette, samt å inneha eierinteresser i selskap som driver tilsvarende virksomhet. HAV Eiendom AS eier 66 prosent av Bjørvika Utvikling AS, som igjen eier 100 pst av Bjørvika Infrastruktur AS.

20. 12. 2016