Ta kontakt med oss

Menneskene

Kjell Kalland

Kjell Kalland

Administrerende direktør
Liz-Heidi Leonhardsen

Liz-Heidi Leonhardsen

Utviklingsdirektør
Birgitte Aas Gaarder

Birgitte Aas Gaarder

Prosjektutvikler
Kjell Otto Larssen

Kjell Otto Larssen

Økonomi- og finansdirektør/CFO
Mia Dalby

Mia Dalby

Administrasjonskonsulent, permisjon
Erik Sypriansen

Erik Sypriansen

Controller
Mathilde Storebråten

Mathilde Storebråten

Regnskapssjef
Eivind Hartmann

Eivind Hartmann

Plansjef
Elisabeth Rasen

Elisabeth Rasen

Administrasjonskonsulent, vikar

Hvem og hva

HAV Eiendom AS er Oslo Havn KFs datterselskap og driver med eiendomsutvikling i Bjørvika. HAV Eiendom AS har som formål å delta i byutviklingen i Bjørvika-området gjennom utvikling, utleie, kjøp og salg av fast eiendom i Bjørvika-området og virksomheten som står i forbindelse med dette, samt å inneha eierinteresser i selskap som driver tilsvarende virksomhet.

HAV Eiendom AS eier 66 prosent av Bjørvika Utvikling AS, som igjen eier 100 pst av Bjørvika Infrastruktur AS. HAV Eiendom AS eier også brorparten av arealene i Bjørvika. Det utgjør idag 156 dekar som kan utbygges med 570 000 m2 T-BRA. Reguleringsplanen åpner for at Bjørvika-området totalt kan bebygges med 900 000 m2; gulvareal hvorav 400 000 m2 boligareal, noe som tilsvarer 5 000 boliger. Utviklingen av HAV Eiendoms tomter i Bjørvika vil strekke seg over flere år. Fremdriften koordineres med Oslo Havn KF vedtatte flytting av havnedriften fra området. Selskapet ble stiftet 7. april 2003 og eies av Oslo Havn KF.

Les om vårt datterselskap Bjørvika Utvikling ›


Styret i HAV Eiendom AS består av: 

 

  • Ingvar M. Mathisen (leder)
  • Åsa Nes
  • Liv G. Kloster
  • Petter Elvestad
  • Steinar Manengen
  • Dagfinn Godell
  • Øivind Solbakken
  • Hilde Hammervold