Om oss

Adresse

HAV Eiendom AS, Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Org. nr.: 985627134 MVA, Telefon: 22 17 91 00

 

Veibeskrivelse

Vi holder til i Dronning Eufemias gate 16, med inngang fra Trelastgata.

 

Fakturaadresse

«selskapsnavn»

c/o HAV Eiendom AS

Dronning Eufemiasgate 16

0191 Oslo

 

Faktura sendt pr. e-post

faktura(at)haveiendom.no

 

Mail

post(at)haveiendom.no

 

Om oss
HAV Eiendom AS er Oslo Havn KFs datterselskap og driver med eiendomsutvikling i Bjørvika. HAV Eiendom AS har som formål å delta i byutviklingen i Bjørvika-området gjennom utvikling, utleie, kjøp og salg av fast eiendom i Bjørvika-området og virksomheten som står i forbindelse med dette, samt å inneha eierinteresser i selskap som driver tilsvarende virksomhet.

HAV Eiendom AS eier 66 prosent av Bjørvika Utvikling AS, som igjen eier 100 pst av Bjørvika Infrastruktur AS. HAV Eiendom AS eier også brorparten av arealene i Bjørvika. Det utgjør idag 156 dekar som kan utbygges med 570.000 m2 T-BRA. Reguleringsplanen åpner for at Bjørvika-området totalt kan bebygges med 900.000 m2; gulvareal hvorav 400.000 m2 boligareal, noe som tilsvarer 5.000 boliger. Utviklingen av HAV Eiendoms tomter i Bjørvika vil strekke seg over flere år. Fremdriften koordineres med Oslo Havn KF vedtatte flytting av havnedriften fra området. Selskapet ble stiftet 7. april 2003 og eies av Oslo Havn KF.

 

Styret i HAV Eiendom AS består av

  • Åsa Nes (leder)
  • Liv Gregusson Kloster
  • Petter Elvestad
  • Steinar Manengen
  • Karin Bing Orgland
  • Dagfinn Godell
  • Øivind Solbakken