Se utviklingen

  • Områdekart
  • Historisk utvikling

År 1000

År 1000

I denne perioden ser man de første bosetningene i Oslo. På samme tid starter prosessen med å kristne Norge, i en tid hvor Norge er under dansk styre etter Olav Tryggvassons død under slaget ved Svolder.

År 1100

Oslo forsetter å vokse i befolkning og utstrekning som et resultat av at Norge har beveget seg over fra vikingtiden inn i tidlig middelalder, en periode som er preget av sterk økonomisk vekst og intern fred. Halvardskatedralen blir påbegynt, oppkalt etter Oslos skytsengel St. Halvard.

År 1299

Akershus Festning blir påbegynt av Håkon V Magnusson. Håkon V tok over som konge etter sin avdøde bror og flyttet med dette kongesete og den politiske makten fra Bergen til Oslo.

År 1400

I 1380 kom Norge i union med Danmark og med dette mistet Norge suverenitet og innflytelse i over 400 år. Oslo mistet sin viktige status som hovedsete under dansk styre fra København.

År 1629

Etter storbrannen i 1624 bestemmer den dansk-norske kongen Christian IV at gjennombyggingen av byen skal gjøres på vestsiden av Bjørvika, hvor den kan beskyttes av styrkene på Akershus fort. Byen døpes om til Christiania i Christian IV ære.

År 1816

Norges frigjøring fra unionen med Danmark i 1814 gjør Christiania til Norges hovedstad. Byen forble en småby selv etter den ble Norges hovedstad, en status som ikke ble endret før industrialiseringen på midten av 1800-tallet.

År 1890

Som følge av industrialiseringen kan Oslo havn holdes åpen om vinteren. Dette gjør Oslo til Norges viktigste havn. I 1892 åpner Holmenkollen skianlegg og samtidig arrangeres den første konkurransen i kombinert med 18km langrenn og hoppkonkurranse.

År 1917

Prins Carl av Danmark stiger i land på Honnørbryggen 25. November 1905 som Norges nye konge. Norge er igjen blitt uavhengig! I 1924 endrer byen navnet tilbake til Oslo.

Ca. år 2000

Norges nye hovedflyplass Gardermoen med en jernbane som skal sikre reisetid fra Oslo sentrum på 19 minutter. Middelalderparken åpnes og Oslo kommune legger frem planer for Fjordbyen Oslo. Et prosjekt for fremtidsrettet byutvikling.

Ca. år 2033

Bjørvika er planlagt ferdig utbygget.

År 1000
År 2033

Våre eiendommer

Bruksområder

Faseplaner

Rekreasjon

Transport