En øy i byen

Bygg: 3 700 m² fordelt over to etasjer
Tomt: A11
Formål: Forretning, bevertning og allmennyttige formål
Ferdig: 2022
Utbygger: A11 Bjørvikautstikkeren AS

 

Oslo kommune har gjennom Bjørvikareguleringen ønsket å sikre byens brukere tilgang til fjorden og kaisonen som offentlige arealer.

Det ligger imidlertid et byggepotensial på 3 700 m² sentralt på Sukkerbiten. Den unike plasseringen i fjordbassenget innbyr til en eller flere virksomheter som henvender seg til offentligheten.

HAV Eiendom etablerte i 2010 «Kulturtilbudet Sukkerbiten». Tiltaket var midlertidig, og hadde til hensikt å aktivisere Bjørvikautstikkeren, og dermed gi Bjørvika en folkelig appell. Sesongen 2016 var siste sesong før byggearbeidene i nærområdet la beslag på området til riggformål. Så snart Munchmuseet og boligbebyggelsen langs Paulsenkaia er ferdigstilt, vil det være naturlig å starte planleggingen av en permanent løsning på Sukkerbiten.


Del på:
Facebook
Twitter


Del på:
Facebook
Twitter