Kontor, boliger og forretning

Bygg: 8 000 m² (D2) og 21 000 m² fordelt over åtte etasjer (D5)
Tomt: D2 og D5
Formål: Skole (D2), kontor, bolig, hotell, forretning, bevertning og allmennyttige formål (D5)
Ferdig: 2022
Utbygger: Oslo Kommune (D2), HAV Eiendom AS (D5)

 

Mellom de to østlige allmenningene Kongsbakken og Loallmenningen ligger byggefeltene D2 og D5.

D2 er avsatt til skoletomt, mens D5 hovedsakelig er en næringstomt. Regulert kapasitet for de to feltene er henholdsvis 8 000 m² og 21 000 m² BRA.

Felt D5 er et sameie med mellom Hav Eiendom AS og Oslo S Utvikling AS.


Del på:
Facebook
Twitter


Del på:
Facebook
Twitter