Bjørvikas største utviklingspotensial

Bygg: Den tillatte kapasiteten er 208 200 m² BRA fordelt over seks til tolv etasjer.
Formål: Bolig, kontor, hotell, forretning, bevertning og allmennyttige formål. Innslaget av næringsarealer er betydelig, men er under vurdering.
Ferdig: 2025
Utbygger: HAV Eiendom AS

 

Det realiserbare potensialet i Grønlia er under utredning, men vil trolig utgjøre det dobbelte av Sørengutstikkeren.

Tomtens orientering mot fjordlandskapet i vest og sørvest gjør feltene nedover Grønlikaia til svært attraktive boligtomter. Ekebergskråningen vil kunne utgjøre en grønn ramme om bebyggelsen, og det arbeides med mulige adkomstløsninger i skogen.

Mot sør er det regulert en vid buffersone mot havna som skal utgjøre en egen attraksjon for beboerne og Oslos befolkning for øvrig.

Inntil oppstart leies tomten ut til midlertidige behov.


Del på:
Facebook
Twitter


Del på:
Facebook
Twitter