Effektivt næringsbygg mellom Kvadraturen og havnen

Bygg:   22 000 m² fordelt over åtte etasjer
Tomt: A4
Formål: Kontor, bolig, hotell, forretning, bevertning og allmennyttige formål
Ferdig: 2021
Utbygger: A4 Fiskebrygga AS

 

Navnet Fiskebrygga er historisk og stammer fra 1830-tallet.

Eiendommen ble opprinnelig kjøpt til fiskebrygge, og en fiskehall ble oppført etter tegninger av den berømte dansk-norske arkitekten C.H. Grosch. Men fiskebryggen måtte senere vike for havneutvikling og motorveier.  Nå kan et nytt kapittel i eiendommens historie skrives.

Det nye bygget vil bli en megler mellom det historiske byområdet Kvadraturen og dagens havneområder, og er omgitt av historiske bygninger, Havnelageret, Børsparken og festningsområdet.

Byggets form rydder opp på en kompleks tomt. Trafikk på veiene rundt isoleres og det skapes i stedet et skjermet torg mot syd. Dette gir et viktig bidrag til revitaliseringen av Skippergata og Havnelagerkvartalet.

Samtidig har eiendommen en unik plassering med buss, tog, t-bane og trikk i umiddelbar nærhet. Bygget vil inneholde over 20 000 m² fleksible og effektive kontorarealer, og utvikles etter miljøstandarden BREEAM. I utformingen av byrommene tillegges publikumsrettede funksjoner ut mot gater og torg mye vekt.


Del på:
Facebook
Twitter


Del på:
Facebook
Twitter