Næringsbygg med egen havnefront

Bygg: 10 500 m² fordelt over fem etasjer
Tomt: A5
Formål: Kontor, hotell, forretning, bevertning og allmennyttige formål
Ferdig: 2022
Utbygger: A5 Sadelmakerhullet AS

 

Denne tomten vil skape den bymessige avslutningen av Kvadraturen.

Utformingen av det nye næringsbygget skal ivareta denne avslutningen på en god måte, og samtidig fungere godt i naboskap med Den Norske Opera & Ballett og de historiske byggene Oslo Børs, Oslo Tollkammer og Havnelageret. Det er en krevende arkitektonisk oppgave, og en rekke konsepter på eiendommen er under vurdering. Det er ennå ikke besluttet hvilket konsept som skal legges til grunn for et detaljplanforslag.


Del på:
Facebook
Twitter


Del på:
Facebook
Twitter