Nyheter

TV 2 flytter inn i «Diagonale-bygget»

TV 2 flytter inn i «Diagonale-bygget», mellom Munch, Operaen og Deichmanske bibliotek, i Bjørvika. Nå starter byggingen av kontorbygget og studentboligbygget.

A9_utsnitt_01-2

HAV Eiendom AS og Thongård AS utvikler «Diagonale» sammen i selskapet A9 Palekaia AS, og primo 2018 flytter mediahuset TV 2 inn i nybygget. Kontrakten ble signert tirsdag 19. januar.

«Det er en stor glede å få TV 2 til Bjørvika. Området vil bli beriket med en slik ny stor og kjent aktør som vi mener bringer noe nytt til området, og vi ser frem til prosessen videre», sier Eva Hagen, Adm. direktør i HAV Eiendom AS og styrets nestleder i A9 Palekaia AS.

Leiekontrakten er på 12 år og TV 2 vil leie ca. 6.000 kvadratmeter. Som en konsekvens av at leiekontrakt er inngått med TV 2 vil det nå igangsettes bygging av hele Diagonaleprosjektet, dvs. både studentboligbygget og kontorbygget. Disse vil begge ferdigstilles i 2018.

«Vi setter nå i gang for fullt å bygge et praktbygg. Vi har utviklet bygget for å inpasse spennende løsninger for TV 2, og gleder oss til det videre samarbeidet. Bygget inngår i et vinnerkonsept tegnet av arkitektene Lund/Hagem arkitekter og Atelier Oslo, og kvartalet består av Deichmanske Hovedbibliotek, studentboliger og kontorbygget Diagonale», sier Bernt Nordby Skøien, Daglig leder A9 Palekaia AS.

«Parallelt med utbyggingen av kontorbygget hvor TV 2 er en stor leietaker, vil vi også nå igangsette bygging av studentboliger. Her vil 400 studenter flytte inn til skolestart høsten 2018, og sammen med de attraktive handel- og serveringssområdene vil dette bidra til å øke opplevelsen av området» forteller Øystein Trøseid, Konserndirektør i Olav Thon Gruppen og leder av styret i A9 Palekaia AS.

2

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
HAV Eiendom AS: Eva Hagen, administrerende direktør, eva.hagen@haveiendom.no eller 90 12 60 10

Thongård AS: Øystein Trøseid, Konserndirektør,oystein.troseid@olavthon.no, 92 69 76 76

A9 Palekaia AS: Bernt Nordby Skøien, daglig leder, bernt.skoien@haveiendom.no, 99 70 13 12

Om A9 Palekaia AS
Et single purpose selskap som eies 50% av HAV Eiendom AS og 50% av Thongård AS. Utvikler kontorbygg og studentboliger i Bjørvika.

Bildetekst:
Diagonale
Illustrasjon: ViaNova/Lund Hagem Arkitekter

Last ned pressemelding her

20. 01. 2016