Ambisiøs bærekraftsjef med solid kompetanse

Hav Eiendoms samfunnsoppdrag er å skape en bærekraftig fjordby og verdier for byen. - Det krever områdeplaner som setter mennesker og miljø først og som tåler tilpasninger etter hvert som byen og samfunnet utvikler seg, sier den påtroppende bærekraftsjefen, Marie Indrelid Winsvold.

Marie Indrelid Winsvold starter for fullt i september, men tiltrådte stillingen delvis allerede i januar. Foto: CF-Wesenberg, Kolonihaven Studio

– Jeg gleder meg veldig til å komme skikkelig i gang med arbeidet, sammen med det dyktige teamet i Hav Eiendom, sier Marie Indrelid Winsvold.

Winsvold er godt rustet for oppgaven. Med seg til Hav Eiendom har hun imponerende 30 års globalt engasjement knyttet til miljø, klimaendringer og erfaring med menneskers ulike utgangspunkt og muligheter. Det har hun fått fra flere år med bistandsarbeid blant annet i Botswana, Kenya og Palestina. Hun er sivilingeniør innen bygg (NTNU) og har fylt på med sertifiseringer innen miljø og BREEAM, i tillegg til programmet Grønn vekst og konkurransekraft ved Handelshøyskolen BI. Winsvold har lang fartstid fra bygg- og eiendomsnæringen, blant annet fra 8 år som miljøansvarlig i Vedal.

– At Hav Eiendom ansetter en bærekraftsjef, viser at de tar samfunnsoppdraget sitt på alvor. Det hviler et stort ansvar på denne rollen og selv om jeg er uredd som person, går jeg inn i oppgaven med en viss porsjon ydmykhet. Byutvikling krever respekt for menneskene, byen, naturen og klima. Min brede fagbakgrunn vil imidlertid komme godt med og sammen med de dyktige folkene i Hav Eiendom skal vi få dette til, sier en entusiastisk Winsvold.

Planer som tåler endring

Winsvold tiltrådte stillingen delvis allerede i januar i år og hun har vært en sentral drivkraft i utviklingen av selskapets bærekrafsstrategi. Denne er bygget på et utvalg av FNs bærekraftmål. Revidert bærekraftstrategi vil være klar i september.

– Skal vi skape resultater, må vi løfte bærekraftmålene og bærekraftarbeidet ut av fagsiloene. Denne tankegangen ligger til grunn for og vil skinne tydelig igjennom i bærekraftstrategien. Mitt mål er at vi skal komme dit hvor alle aktørene som bidrar i byutviklings- og eiendomsprosjektene våre, har eierskap og motivasjon til å sikre at deres løsning er med på å heve bærekraftambisjonene i prosjektet.

Utviklingsplanene må være robuste nok til å tåle små og store endringer både underveis i prosessen og i ettertid. Vi vet at byen endrer seg i takt med samfunnsutviklingen og vi sitter ikke med totalkunnskap om hvordan verden ser ut ser ut noen år frem. For eksempel har koronakrisen påminnet oss om hvor raskt og uventet samfunnet kan endre seg.

– Den samme tankemåten har jeg med meg når vi jobber med retningslinjer, strategier, planer og prosjekter. De må tåle endringer. Dette er min stryke – at jeg har kunnskap som spenner fra det helt konkrete som materialer, til det strategiske og overordnede, som handler om sosial og miljømessig bærekraft og det å skape rom for en velfungerende by. Dette inspirerer meg, konstaterer Winsvold.

Momentet er nå

– Vi står midt inne i en tid hvor endringene skjer. Det er nå kampen om fremtiden står. Pandemien, forårsaket av menneskets press på dyr og natur med konsekvenser både for helse, miljø og økonomi, er også et skille. I ettertid vil vi snakke om tiden før og etter korona, og valgene vi tar nå, blir avgjørende for historien.

Forståelsen for at vi må gjøre store endringer, får stadig sterkere fotfeste, mener Winsvold. Hun viser til Amsterdams nye strategi for by- og samfunnsutvikling som er inspirert av Kate Raworths Doughnut Economy. Raworths smultring-økonomi handler kort forklart om å dekke menneskers grunnleggende behov innenfor jordens tåleevne.

I tillegg til FNs bærekraftmål vil EUs Green Deal, Klimakuren 2030 og Oslos klimastrategi 2030 legge viktige føringer for Hav Eiendoms bærekraftstrategi og virksomhet.

– I strategiarbeidet til Hav Eiendom ser vi på hvor vi kan, bør og må påvirke. Vi må hele tiden søke ny kunnskap og stille spørsmål for å kunne ta gode etiske bærekraftvalg og unngå suboptimalisering. Det vil si at det ene gode ikke går på bekostning av et annet gode. Lokale sosiale behov og trivsel skal oppnås uten at det går ut over menneskers grunnleggende behov andre steder i verden, og eller på bekostning av jorden og naturens tålegrenser når det gjelder råvareuttaket, klimagassavtrykket og miljøpåvirkningen. For Hav Eiendom vil økonomisk bærekraft også være en premiss for å oppnå den ønskede utviklingen, avslutter Winsvold.