Arkitekt-konkurranse for Fotografihuset på Sukkerbiten

Hav Eiendom vil skape et lite smykke av et bygg. Hav Eiendom inviterer nå til en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse for Fotografihuset som planlegges på Sukkerbiten, mellom Operaen og Munchmuseet.

I slutten av april var mer enn 100 arkitekter samlet i Bjørvika til befaring og informasjonsmøte om arkitektkonkurransen.

I 2023 planlegger eiendomsselskapet at Fotografihuset kan stå ferdig, og bli enda en attraksjon i kulturklyngen i Bjørvika.

– Vi gjennomfører en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse for å sikre at vi får et kulturbygg som blir et lite smykke mellom Operaen og Munchmuseet. Her investerer vi mye penger i god arkitektur, også for landskapet rundt bygget, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

Et lite smykke

Hav Eiendom mener Sukkerbiten er ideell for et lite kulturbygg på 3700 kvadratmeter omkranset av en flott havnepromenade og et rekreasjonsområde velegnet for arrangementer. Hav Eiendom planlegger også et tilhørende adkomstsenter med kiosk og kafe på inntil 1000 kvadratmeter som skal ligge på nabotomten Bjørvikautstikkeren. Hit legges også servicefunksjonene for den 100 meter lange badestranden som planlegges på Bjørvikautstikkeren.

Arkitektene skal levere forslagene sine før sommeren, og i løpet av høsten vil juryen kåre en vinner. Det legges nå planer for å vise fram alle forslagene gjennom en utstilling som vil være åpen i hele sommer på Sukkerbiten.

Hav Eiendom samarbeider med Fotografihuset og Norske arkitekters landsforbund om den åpne, internasjonale arkitektkonkurransen. Juryen består av administrerende direktør Kjell Kalland og plansjef og arkitekt Eivind Hartmann fra Hav Eiendom, arkitekt Henriette Salvesen fra DIVA arkitekter oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund, samt Arne Smedvig oppnevnt av Norske landskapsarkitekters forening. I tillegg skal Fotografihuset oppnevne to jurymedlemmer.

Kjell Kalland(t.h) har stor tro på samarbeidet med Fotografihuset, her representert ved daglig leder Erling Johansen. Foto: CF Wesenberg

250 000 besøkende

Målet til Fotografihuset er 250 000 besøkende i året. Fotografihuset har høye ambisjoner om å bli en verdensarena for fotografi. Dette blir ikke et fotomuseum, men en levende og aktiviserende arena for fotografi. Inspirasjonen til Fotografihuset er blant annet hentet fra Fotografiska i Stockholm.

Bystyret i Oslo har allerede vedtatt å etablere Fotografihuset, og også i Statsbudsjettet for 2019 er denne satsingen omtalt. Stortinget ba Regjeringen om å utrede en finansieringsmodell sammen med Oslo kommune for drift av Fotografihuset på Sukkerbiten. To tredeler av driftsbudsjettet skal være egenfinansiert av Fotografihuset, mens den siste tredelen må finansieres av det offentlige.

Sukkerbiten er nå det eneste reelle alternativet for Fotografihuset. Styret i Fotografihuset har vurdert og vraket en rekke alternative bygg og tomter av faglige grunner. For Fotografihuset er et nybygg på Sukkerbiten nå eneste alternativ som lar seg realisere innenfor en overskuelig tidshorisont.

– Fotografihuset representerer hele det norske fotomiljøet, og vi i Hav Eiendom har tro på at Fotografihuset kan skape en folkelig, pulserende og inspirerende møteplass. Dette blir også et aktiviserende tilbud for bydelen, sier Kjell Kalland.