Bli med på tidenes idédugnad

Hva mener du at vi skal bruke 1 kilometer med ny havnepromenade til, og hva skal det 20 mål store friområdet ved enden av havnepromenaden fylles med? Nå ønsker vi at folk i alle aldersgrupper og fra hele byen vil dele sine ideer med oss.

Grønlikaia blir et helt unikt område, med 1 km lang Havnepromenade langs sjøkanten på utsiden av bebyggelsen og et 20 mål stort friareal, lengst i sør. Her er det lang kveldssol og en beliggenhet som strekker seg mot ut øylandskapet. Det sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

– Når dette planlegges skal alle stener snus og alle ideer høres, før beslutningene fattes. Vi og kommunens besluttende politikere trenger kunnskapen og ideene som folk sitter på. Derfor er medvirkningen fra byens befolkning svært verdifull. Altfor ofte ser vi at engasjementet vekkes først etter at avgjørelsene er tatt. Nå ønsker vi å være tidlig ute for å få flere innspill fra innbyggerne, forklarer Kalland.

Medvirkningsprosessen som nå lanseres, er den største og mest omfattende som noen gang tidligere er gjort Fjordbyen.

Forslagene må gjerne være spenstige
Sammen med samarbeidspartner, Rodeo arkitekter, har Hav Eiendom akkurat publisert www.gronlikaia.no.

– Nå håper vi at så mange som mulig går inn på siden, setter seg inn i planen og sender inn sine forslag. Og forslagene må gjerne være spenstige, lyder utfordringen fra Kalland.

– Vi ønsker alle forslag velkommen. Vi vet at mange har kunnskap og ideer som kan ha betydning for sluttresultatet. Det ønsker vi å ha med oss inn i det videre arbeidet. Det betyr naturligvis ikke at alle ideer blir gjennomført, men alle forslag vil bli vurdert, understreker Henning Sunde, som er Founding Partner i Rodeo arkitekter. Rodeo arkitekter er planarkitekt i prosjektet og de håndterer medvirkningsarbeidet.

– I løpet av de siste 20 årene har Fjordbyen og Oslo gjennomgått store transformasjoner og mange har fått et bevisst forhold til og en stor interesse for utviklingen av byen. Det er bra, fordi byen er til for innbyggerne og vi arkitekter og utviklere trenger å bli kjent med folks perspektiver og ønsker. Ofte er det noen få spesielt interesserte som engasjerer seg i medvirkningen. I dette tilfellet ønsker vi også å vekke engasjementet og interessen hos dem som vanligvis ikke deltar så aktivt. Vi tenker blant annet særlig på barn og unge, som vi veldig gjerne hører fra, sier Sunde.

En hel kilometer ny havnepromenade og et unikt friområde
– Det er særlig to store offentlige rom vi ønsker innspill på fra byens befolkning. Det første er en én kilometer lang strekning langs Havnepromenaden, som går helt ut til vannkanten, forklarer Kalland. I den opprinnelige planen ligger Havnepromenaden bak bebyggelsen, noe som hindrer utsikt og kontakt med fjorden. Dette ønsker vi å gjøre noe med!

Kalland ber om innspill på hva Havnepromenaden mangler i dag, og som kan passe inn her, både på land og på vann. Hva ønsker folk mer av? Hva må til for at du skal kunne tenke deg å ta turen ut til Grønlikaia og tilbringe tid der både sommer som vinter?

Det andre store offentlige rommet er det nesten 20 mål store friområdet helt ytterst på Grønlikaia, som i dag eies av Oslo Havn.

– Dette kan bli et nytt favorittmål for ulike aktiviteter og rekreasjon. Området ligger ute i sjøen og har Hovedøya som nærmeste nabo. Utsikten mot byen er formidabel og her går solen ned sent, forteller Kalland.

Boligområder med rom for lek på land og på vann
Grønlikaia er Fjordbyens avslutning mot sør og den siste delen av Bjørvika som gjenstår å utvikle. Området ligger i dag inneklemt mellom Mosseveien og fjorden, gjemt bak containere og lagring fra anleggsarbeid.

Med Havnepromenaden plassert ut mot sjøen vil det dannes nye, romslige og skjermede boligkvartaler bakenfor. Den historiske blokkmurskaien skal tas vare på og blir et kulturminne som forbinder de nye boligområdene.

Et tydelig skille mellom Havnepromenaden med aktivt byliv og nabolagets mer skjermede arealer, muliggjør romslige boligfelt tilrettelagt for et godt hverdagsliv og unike nabolag som ikke finnes i Fjordbyen i dag.

Planinitiativet for Grønlikaia ble oversendt til planmyndighetene tidligere denne uken.