Bygger Oslos flotteste allmenninger

Snart kan du stå på skøyter foran Deichman.

Allmenningen som nå opparbeides mellom Operaen og Deichman blir den største i Bjørvika og en av de største i Oslo. Om vinteren vil det bli mulig å gå på skøyter foran det nye hovedbiblioteket.

Det arbeides nå med å opparbeide det nye flotte byrommet utenfor Deichman bibliotek. Det støpes og legges brostein på den store plassen foran biblioteket. Andre steder i Bjørvika bygges det havnepromenade og parkområder. Akerselvaallmenningen som løper ut mot Munchmuseet er blant det som nå skal gjøres ferdig. Den nordre delen var ferdig allerede i 2013.

Investerer 3 milliarder

Det er Bjørvika Utvikling og Bjørvika Infrastruktur som har ansvar for utviklingen og opparbeidelse av infrastrukturen mellom byggene i Bjørvika. Selskapene er eid av Hav Eiendom (66 prosent) og Oslo S Utvikling (34 prosent).

Hav Eiendom bruker sammen med Oslo S Utvikling hele 3 milliarder til infrastruktur mellom byggene i Bjørvika. Dette omfatter byrom og allmenninger, parker, havnepromenade, sjøbad, teknisk infrastruktur, gater, utsmykking og annen sentral infrastruktur.

Hav Eiendom og OSU bruker tilsammen 3 milliarder på infrastruktur mellom byggene. Her bygges siste del av Akerselvaallmenningen. Foto: Svein Ove Søreide

Allmenninger og havnepromenade

Landskapsarkitekturen har fått enda mer fokus i Bjørvika enn det som er vanlig i utviklingen av en ny bydel. Det sentrale grepet er opprettelsen av hele syv allmenninger og en sammenhengende havnepromenade. Havnepromenaden i Bjørvika blir på hele 2,8 kilometer når den er helt ferdig. Da kan man gå langs sjøkanten i hele Bjørvika.

Sjøbadet på Sørengautstikkeren har på kort tid blitt Oslos mest populære badeplass på fine sommerdager. Det 190 meter lange sjøbadet har en 50 meter lang åpen svømmebane, stupebrett og flott strand og rekreasjonsområde rundt.

Byrom vendt mot sjøen

Allmenningen foran Deichman utgjøres av en byromssekvens med Christian Frederiks plass, Biblioteksforplassen mellom Deichman og tollbodene og Operaforplassen. Allmenningen åpner seg mot fjorden, samtidig som vannet kommer helt inn mot bysentrum. Utenfor biblioteket kommer et vakkert vannspeil. Dette kan tømmes når plassen skal brukes til arrangementer.

Om vinteren kan Oslos befolkning utføre de vakreste piruetter på skøyter når deler av plassen islegges. Dette vil trolig bli en populær ny attraksjon i byen.

Bård Folke Fredriksen uttalte mens han var byråd for byutvikling i 2013 at han tror den nye Operaallmenningen kan bli århundrets viktigste byrom i Oslo.

Allerede i designhåndboken for Bjørvika fra 2003 ble ambisjonene for Operaallmenningen og de seks andre allmenningene lagt.

Slik vil allmenningen foran Deichman se ut når alt er ferdig. Illustrasjon: Bjørvika Utvikling