Derfor sier Hav Eiendom nei til badeplass på Sukkerbiten

En aksjonsgruppe kjemper for å gjøre Sukkerbiten til et bade- og rekreasjonsområde. Hav Eiendom påpeker at det allerede planlegges hele fem badeplasser i Bjørvika, og at Sukkerbiten er best egnet til kulturbygg med park og eventområde rundt.

Tre av Sukkerbitens fire sider mot vannet er regulert til kai, og skal benyttes av båter som anløper Oslo Havn. Den siste siden blir en steinmur mot Akerselven. Selve Sukkerbiten er derfor vanskelig å tilrettelegge for badende.

– Men i tillegg til det store sjøbadet som allerede er i bruk på Sørenga, vil det komme fire nye badeplasser i Bjørvika. På Bjøvikautstikkeren, rett innenfor Sukkerbiten, skal vi etablere en stor park og en nesten 100 meter lang sandstrand. Her blir det gode fasiliteter for bading. Det blir veldig mye rekreasjonsområde i dette området. Hele Bjørvika får dessuten en sammenhengene havnepromenade på nesten 3 kilometer. Vi sikrer allerede Oslofolk tilgang til sjøen, sier administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland.

Møter politikerne

Sjefen for Hav Eiendom har i vinter møtt en rekke politikere for å presentere planene for Fotografihuset på Sukkerbiten, etter at Oslo SV lanserte forslag om å bruke hele Sukkerbiten til rekreasjon og bading. En aksjonsgruppe har også lansert alternativ bruk av tomten.

Kjell Kalland mener Sukkerbiten trenger et lite kulturbygg og et flott opparbeidet, fleksibelt område rundt som kan brukes til arrangementer og rekreasjon året rundt, og ikke bare til badeplass om sommeren. Han anslår dessuten at det vil koste Oslo kommune godt over 200 millioner kroner om man skulle gjort alvor av planene om å bruke Sukkerbiten til bading og rekreasjon.

– Tomtens beliggenhet taler i seg selv for at det her bør komme et flott kulturbygg med fantastisk arkitektur både på bygg og uteområdet rundt. Selve bygget vil bare dekke en tredel av tomten, og alle krav til høyder, volum og siktlinjer i reguleringsplanen er ivaretatt. Det blir litt spesielt når noen omtaler Fotografihuset som et ruvende bygg. Det blir jo bare to etasjer høyt, slår sjefen for Hav Eiendom fast.

På tomten rett utenfor Operaen planlegges en 100 meter lang sandstrand. Foto: Svein Ove Søreide

Ikke stasjon for gondolbane

I diskusjonen om hva Sukkerbiten skal brukes til, er tomten også nevnt som mulig nedre stasjon for en gondolbane mellom Bjørvika og Ekeberg. Det er lagt til rette for en gondolbane i reguleringsplanen i Bispevika innenfor Munchmuseet, og forslaget om å flytte stasjonen til Sukkerbiten er ny og møter lite begeistring hos områdeutvikleren Hav Eiendom.

– Gondolbanestasjoner krever veldig mye plass og høyde. En slik stasjon blir veldig stor og ruvende, både i størrelse og høyde. Slik vi ser det, er det ikke mulig å få dette til innenfor gjeldende reguleringsplan. Vi mener dessuten at denne tomten bør brukes til et kulturbygg på grunn av beliggenheten mellom Operaen og Munchmuseet, sier Kjell Kalland.