Det blir liv og røre på Sukkerbiten fremover

At utviklingen av Sukkerbiten er satt på vent i påvente av byrådets utredninger, skal ikke gå ut over byens innbyggere og besøkende. Fotografihuset sammen med Raffinade AS, har planene klare for å sikre et godt og bredt tilbud i form av midlertidige aktiviteter, uteservering og utstillinger fremover.

Byrådet besluttet i 2019 å utrede de juridiske og økonomiske rammene for å kunne gjøre hele Sukkerbiten om til et friområde. Hav Eiendom som eier Sukkerbiten, har satt utviklingsplanene på vent mens byrådet utreder. For å sikre at området ikke blir liggende brakk i ventetiden, har Hav Eiendom og Fotografihuset inngått et nærmere samarbeid om midlertidig bruk, som vil sikre aktiviteter i 2020-21. Dette er en oppfølging av eksisterende intensjonsavtale mellom Hav Eiendom og Fotografihuset.

– I påvente av byrådets utredning ønsker vi å tilby publikum attraktive og engasjerende aktiviteter på denne folkekjære byperlen. Vi er glade for at Fotografihuset vil påta seg arbeidet med å gjennomføre dette. Dermed sikrer vi at Sukkerbiten ikke blir liggende brakk mens byrådet utreder, sier administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Døvle Kalland.

Fokus for 2020 og 2021 blir å skape en åpen, inkluderende, inviterende og samlende møteplass og arena for byens befolkning.

– Vi jobber nå med å få på plass engasjerende aktiviteter med relevante utstillinger, foredrag, program for skoleklasser og lignende. Dette vil skje i nært samarbeid med andre aktører, sier Erling Johansen, daglig leder i Fotografihuset.

Johansen understreker imidlertid at all aktivitet må vurderes i forhold til koronasituasjonen og vil bli gjennomført i tråd med myndighetenes råd og anbefalinger.

Åpen, fleksibel og allment tilgjengelig

– Sukkerbiten skal være allment tilgjengelig og gratis, og ingen kommer til å kreve inngangspenger eller hindre fri ferdsel. Av aktiviteter planlegger vi en tredeling for 2020 til 2021 med et hovedprogram som Fotografihuset har ansvaret for, et partnerprogram og et eventprogram. Da får vi et område som leverer på bredden, sier Johansen.

Området blir bygget opp med hvite containere, noen med glassvegger og mulighet for å dekke til for vær og vind. Disse skaper utstillingslokaler, klasserom, scener og serveringssteder. Stillaser og presenninger skal fungere som tak og levegger. Ambisjonen er å ha et uformelt og åpent område som kan passe like godt til et hyggelig impulsbesøk som til foredrag, debatter, utstillinger, forestillinger, skoleopplegg eller en spennende minifestival.

– Sentralt i området settes det opp en utstillingspaviljong av containere med glassfront og åpning mot himmelen som kan dekkes til ved dårlig vær. Mens det vil skje ulike arrangementer og utstillinger i de omkringliggende hvite containerne, vil den åpne plassen mellom containerne ha plass til 100 mennesker i skjermede omgivelser. I tillegg blir det servering i området rundt, med kapasitet i det daglige for 800 personer. Totalt er området sikkerhetsgodkjent for arrangementer med opp til 2000 gjester, sier Johansen.

Attraktivt tilbud for mange

Fotografihuset har estimert at over 400 000 mennesker i løpet av et år vil ferdes eller besøke området og aktivitetstilbudet. Dette er tanken bak aktivitetsprogrammet som skal treffe både lokale, barnefamilier, turister og grupper med ulike interesseområder som for eksempel mat eller lignende.

– Vi føler at vi har et samfunnsansvar for å ta de viktige debattene og belyse tema som angår oss alle. Vi vil se på hva som er bra over og under sjøen, vise utstillinger og ta debatter om miljø, forsøpling, teknologi, ytringsfrihet, kjønn og andre viktige tema som er avgjørende for hvilken verden vi skaper for kommende generasjoner, sier Johansen.

Fotografihuset planlegger lansering av hovedprogrammet i mai, og Johansen lover at flere tema engasjerer bredt.

– Jeg kan ikke si noe konkret før i mai, men det er spesielt et innslag i programmet vi er spesielt stolte av å kunne presentere, smiler Johansen.

– Samtidig er det viktig å presisere at dette ikke er en arena kun for Fotografihuset, men en ekstra møteplass og arena for de som har en god ide som vil være til berikelse for byens befolkning. Vi er veldig åpne for alle gode forslag og innspill til alt som lar seg gjennomføre innenfor kravene til sikkerhet, legger han til.