Havnepromenaden

Det er tilrettelagt for bading langs store deler av havnepromenaden.Her fra badebryggen i Bispevika. Illustrasjon: Tegnestuen Vandkunsten

Dette får folk glede av i 2020

40 prosent av det 700.000 m2 store utbyggingsområdet i Bjørvika skal bestå av offentlige rom som er åpent og tilgjengelig for hele Oslos befolkning og andre besøkende.

Bjørvikas komposisjon

Illustrasjon hentet fra Bjørvika Utvikling

Skøytebane
Operaallmenningen er sentralt plassert mellom Operaen og Oslo S og foran Nye Deichmanske Hovedbibliotek. Dette er Bjørvikas største byrom, et multifunksjonelt samlingssted for kulturelle begivenheter, rekreasjon og folkegjennomstrømning. I forbindelse med den offisielle åpningen av biblioteket den 28. mars, blir et stort vannspeil innviet. Det kan tømmes og gjøre plassen anvendelig for et mangfold av aktiviteter. Til vinteren blir det omgjort til skøytebane.

Akerselvas utløp
Den 500 meter lange Akerselvallmenningen strekker seg fra sporområdet på Oslo S, forbi Operaen og Munchmuseet helt ned til Sukkerbiten. Nordre del av allmenningen ved Barcode sto ferdig allerede i 2015. Midtre del mellom Operaen og den nye Munchmuseet ble opparbeidet i fjor med nedtrapping til vannet på den ene siden og rekonstruert kaikant fra 1800-tallet på den andre.

I år skal den siste delen, området rundt elvas utløp ferdigstilles. Det blir et parkmessig miljø og sitteplasser for ikkekommersiell virksomhet ved elvekanten.

Enda et vannspeil
Stasjonsallmenningen som strekker seg fra Grønland over Akrobaten og gjennom Barcode åpnet allerede i 2011. Mesteparten av søndre del av denne allmenningen fra Dronning Eufemias gate og ned til fjorden er nå ferdig inkludert et stort lekeapparat. Det gjenstår et vannspeil som er planlagt ferdigstilt til påske.

Oversiktsbilde Bjørvika

Illustrasjon: 3D-modell, juni 2019/Bjørvika Utvikling/Vibeke Hermanrud

Unikt økosystem
Utenfor det nye Munchmuseet anlegger Oslo Kommune et nytt rekreasjonsområde på ca. 1000 m2. Det har fått navnet Museumsutstikkeren og åpner høsten 2020. Museumsutstikkeren blir en del av Havnepromenaden og vil være tilgjengelig for hele Oslos befolkning og for besøkende til Munchmuseet. Området vil bestå av torg, brygge og kai, og med adkomsten via en rundt 30 meter lang bro.

I vinnerforslaget i en landskapskonkurranse er det skissert et unikt økosystem, basert på arter som er spesifikke for Oslos klima og kystlandskap.

En 9 meter høye bronseskulptur «The Mother» av den engelske kunstneren Tracey Emin skal reises på utstikkeren.

Museumsutstikkeren

Illustrasjon: Museumsutstikkeren, hentet fra Oslo Kommune

Hva leter du etter?