Doughnut Economics til grunn for vårt byutviklingsarbeid

Grønlikaia skal være en inkluderende og klimavennlig fjordbydel hvor folk trives. Slik vi ser det, må et helhetlig perspektiv på bærekraft som omfatter miljømessige, sosiale og økonomiske forhold, både i en lokal og i en global sammenheng, ligge til grunn for utviklingen. Dette har vi fundamentert i vår bærekraftstrategi.

Tanken om at et bærekraftig samfunn må ivareta menneskers behov innenfor jordas tåleevne, er grunnleggende i Raworths metode.

Vi har sett på det spennende arbeidet til den britiske økonomen Kate Raworth og hennes Doughnut Economics Action Lab. I følge denne metoden skal bærekraftig byutvikling oppnås gjennom en sirkulær økonomisk tilnærming.

Tanken om at et bærekraftig samfunn må ivareta menneskers behov innenfor jordas tåleevne, er grunnleggende i Raworths metode. Kartlegging av i hvilken grad sosiale behov ivaretas, sett i sammenheng med byens klima- og naturmessige fotavtrykk, inngår som sentralt virkemiddel. Omfattende samarbeid og en helhetlig tilnærming, er avgjørende ifølge Raworth.

Nå ønsker vi å tilpasse denne metoden til vårt byutviklingsarbeid. I samarbeid med gode fagfolk og sentrale bransjeorganisasjoner som FutureBuilt og Grønn Byggallianse har vi sterk tro på at vi vil lykkes med en god, helhetlig, bærekraftig byutvikling, både på Grønlikaia, Filipstad og andre steder.

At finansbyråden i Oslo, SoCentral og cCHANGE deler vår interesse for Raworth og Doughnut Economics, synes vi er spennende og vi gleder oss til å følge deres arbeid videre.

Vi ser frem til SoTalk med finansbyråden i Oslo og cCHANGE på torsdag 8. oktober. Her vil vår bærekraftsdirektør, Marie Indrelid Winsvold, si litt om hvordan vi i Hav Eiendom jobber med dette i utviklingen av Fjordbyen.