Enova støtter “smultringøkonomi” på Grønlikaia

Når vi nå skal utvikle den siste delen av Bjørvika, Grønlikaia, vil ta utgangspunkt i Kate Raworths banebrytende økonomiske modell Doughnut Economics. For å få det til, trenger vi støtte fra bransjen. Nå er intensjonsavtale med FutureBuilt og Grønn Byggallianse signert, og i forrige uke kom beskjeden om at Enova vil gi støtte til arbeidet.

Glade for støtte. Fra venstre: plansjef i Hav Eiendom, Amund Schweder, arkitekt og partener i Rodeo arkiteter, Cecilia Carlsson og bærekraftsjef i Hav Eiendom, Marie Indrelid Winsvold

– Dette er fantastisk hyggelig. Dette blir et stort stykke arbeid som vil berøre mange ulike fag, og vi trenger kloke hoder fra hele bransjen for å få dette til, sier bærekraftsjef i Hav Eiendom, Marie Indrelid Winsvold. Vi er derfor utrolig glade for at pådrivere som Grønn Byggallianse og FutureBuilt ønsker å være med i arbeidet.

Teamet som Hav Eiendom har med seg, består foreløpig av samarbeidspartner Rodeo Arkitekter og dyktige fagmiljøer fra Asplan Viak, NIVA, Urban Living Laboratory og Erichsen & Horgen. For å lykkes med arbeidet er det forutsatt tett samarbeid med kommunale etater, fagmiljøer, forskningsinstitutter, interesseorganisasjoner og ulike initiativer.

– Med de solide samarbeidspartnerne og støtten fra Enova som kom i forrige uke, er vi nå godt rustet, sier en lykkelig Winsvold.

På lag med viktige pådrivere

-Vi er svært entusiastiske over å kunne inkludere Hav Eiendom og Grønlikaia i vår portefølje av samarbeidspartnere og -prosjekter, og intensjonsavtalen legger grunnlag for samarbeid om utvikling av et fullverdig forbildeprosjekt, sier faglig leder i FutureBuilt, Stein Stoknes.

-Som innovasjonsprogram for bærekraft og klima, er vi ikke minst spente på hva «smultring-økonomien» kan bidra med inn i konkrete byutviklingsprosjekter. Hvordan ser byutviklingen og arkitekturen ut når vi legger hele bredden av bærekraftbegrepet til grunn, både sosiale og økologiske, lokale og globale perspektiver? Jeg må si at Hav Eiendom legger lista høyt her, og vi er glade for å kunne bidra, sier Stoknes.

Hav Eiendoms mål med prosjektet er todelt. For det første skal arbeidet bidra til en god og helhetlig bærekraftig byutvikling på Grønlikaia, og for det andre skal metoden kunne tas i bruk av andre aktører og bidra til bærekraftig byutvikling også andre steder, for eksempel på Filipstad.

Arbeidet skal være et foregangseksempel for hvordan man sikrer bærekraftig stedsutvikling på bydelsnivå, og gjennom ny metodikk i Norge bidra til å sette standard for tilsvarende utredninger og beslutningsunderlag, forklarer Winsvold.

– Vår jobb i Grønn Byggallianse er å bidra til at næringen endres til å tenke helhetlig bærekraftig byutvikling som det naturlige, slik som Hav Eiendom har ambisjoner om på Grønlikaia. Når en utvikler som Hav Eiendom ønsker å bruke et prosjekt til å dra i den retningen, ønsker vi å støtte. Vårt bidrag vil være å spre arbeidet nasjonalt og internasjonalt, samt se hvordan metoden skal utvikles for å passe i Norge og opp mot våre verktøy som for eksempel BREEAM Communities, sier Anders Nohre-Walldén, leder marked og kommunikasjon i Grønn Byggallianse

Om Doughnut Economics og Creating City Portaits

Kate Raworth lanserte teorien om Doughnut Economics i 2012. Den beskriver et alternativt og ambisiøst veikart for hvordan menneskeheten skal kunne leve og trives uten at det går på bekostning av jordens tåleevne.Doughnut Economics illustreres med en smultring, hvor den innerste sirkelen illustrerer menneskenes sosiale fundament som vi ønsker å holde oss innenfor, mens den ytre ringen illustrerer jordens tåleevne – som vi ikke må tråkke over. I selve smultringen er det trygge og rettferdige rommet for mennesker.

Creating City Portaits er basert på Doughnut Economics Action Lab`s (DEAL) Metoden til DEAL kartlegger byutvikling gjennom fire linser (eller tilnærminger) – lokal og global sosial bærekraft samt lokal og global økologisk bærekraft.

Flere land, byer og tettsteder nedskalerer modellen og har tatt den i bruk i planlegging og videreutvikling av byer og nabolag. Vi har kalt vårt arbeid med Grølikaia for DEIG (Doughnut Economics In Grønlikaia) www.doughnuteconomics.org

Et foregangseksempel for bærekraftig byutvikling

Arbeidet på Grønlikaia skal være et foregangseksempel for hvordan man sikrer bærekraftig stedsutvikling på bydelsnivå. Dette er en ny metodikk i Norge, og prosjektet kan bidra til å sette standard for tilsvarende utredninger og beslutningsunderlag. Det omfattende medvirkningsarbeidet som allerede er i gang i forbindelse med planleggingen av Grønlikaia, tas inn i arbeidet med metoden.

Denne gjengen fra Strekkoden barnehage, skal hjelpe til i planleggingen av Grønlikaia, som en del av medvirkningsarbeidet. Her er de på befaring i området, sammen med bærekraftsjef, Marie Indrelid Winsvold (t.v), plansjef Amund Schweder, begge fra Hav Eiendom, og Cecilia Carlsson, arkitekt og partner i Rodeo arkitekter.

– I Hav Eiendom har vi et ønske om å være med å utvikle bransjen og har derfor som mål å dele metode, kriteriesett, indikatorer og innsamlet data med offentligheten og andre byutviklere. Hav Eiendom ønsker at denne metodiske tilnærmingen utvikles i faglig interaksjon med både BREEAM Communities og FutureBuilt 2.0, avslutter Marie Indrelid Winsvold.