ANNERLEDES: Kjell Kalland er administrerende direktør for Hav Eiendom. Hav Eiendom eies av Oslo Havn KF, og er veldig opptatt av sitt samfunnsansvar. Foto: Tomm W. Christiansen

Om Hav Eiendom

Et annerledes eiendomsselskap

Toppsjefen i Oslo Havns eget eiendomsselskap tar oss med ut på fjorden i et av Oslo Havns fartøyer for å se Bjørvika fra sjøsiden. Kjell Kalland er tydelig stolt der han står og peker mot Sørenga og mot kulturklyngen der Munchmuseet er i siste innspurt av byggearbeidene.

– Det er mye å være stolt av her. Vi er fantastisk privilegert som har fått i oppgave å utvikle den tidligere havnefronten i Oslo til en ny bydel i Bjørvika. Det å få være med på å utvikle den mest moderne, nyeste og hotteste bydelen i Norge, det gjør alle i selskapet stolte, sier sjefen for Hav Eiendom.

 

Godt samarbeid

Han mener det gode samarbeidet mellom stat, kommune og grunneiere er hele fundamentet for Bjørvikas suksess. Kjell Kalland trekker også fram det gode samarbeidet med Oslo S Utvikling (OSU) og en rekke utbyggere som har kjøpt og bygget ut tomter som Hav Eiendom først har planlagt og regulert.

Hav Eiendom og OSU har gått sammen om å opprette de to selskapene Bjørvika Utvikling og Bjørvika Infrastruktur, som har ansvaret for planlegging og bygging av det som er mellom byggene i Bjørvika. De to eierne bruker hele 3 milliarder kroner på infrastrukturen mellom byggene. Hav Eiendom tar som største eier 66 prosent av regningen, altså 2 av milliardene.

– Jeg tror mye av Bjørvikas suksess handler om at vi har truffet godt med miksen av bolig, næring og kultur. Kulturbyggene gjør Bjørvika til en destinasjon. De mange som bor og jobber her gjør Bjørvika til en levende bydel hele året og hele døgnet. I tillegg er det viktig at vi har lagt så mye penger og ressurser i å skape gode byrom, allmenninger, parker og havnepromenade mellom byggene. Dette er allerede et fantastisk område å besøke, fordi du ikke trenger å gå inn noe sted for å oppleve Bjørvika, sier Kjell Kalland.

PÅ FARTEN: Kjell Kalland på vei til et av mange daglige møter, her sammen med CFO i Hav Eiendom, Kjell Otto Larssen.

Byutvikling engasjerer

Den sindige bergenseren har alltid et smil på lur, også når diskusjonen går høylytt om arkitekturen i Munchmuseet og planene for Sukkerbiten utenfor Operaen.

– Byutvikling engasjerer veldig mange. Vi setter pris på engasjementet. Men i forbindelse med planene våre for Fotografihuset i Oslo ser vi også at vi ikke har vært gode nok til å kommunisere våre egne planer. I debatten om bruken av Sukkerbiten opplevde vi at det var mer myter enn fakta som lå til grunn for diskusjonen. Derfor er nettopp kommunikasjon et satsingsområde for oss nå, sier Kalland.

Kulturbyggene gjør Bjørvika til en destinasjon. De mange som bor og jobber her gjør Bjørvika til en levende bydel hele året og hele døgnet. Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom

Endrer rolle

I mange år var områdeutvikling rollen til Hav Eiendom. De eide den største delen av Bjørvika, men opererte som en ren områdeutvikler. Selskapet regulerte og planla tomter og solgte dem til eiendomsselskap som bygget enten boliger eller næringsbygg.

Det første Hav Eiendom bygget i egen regi – i samarbeid med Thongård – var Diagonale. Nå bygger Hav Eiendom det nye hotellet i Bjørvika som Clarion skal drifte. Og flere store kontorprosjekt er i planlegging. Dessuten driver selskapet med storstilt områdeplanlegging av Grønlikaia.

– Vi går fra å være først og fremst en områdeutvikler til også å være enda mer eiendomsutvikler. Og etter hvert skal vi drifte næringsbyggene selv. Vi kommer til å gjøre mer og mer i egen regi. I boligprosjekter skal vi være minoritetseier, mens næringsbygg og kulturbygg gjør vi med hundre prosent eierskap, sier Kalland.

Langsiktighet

Det spesielle med Hav Eiendom som eiendomsselskap, er at selskapet eies 100 prosent av Oslo Havn KF, og at det dermed er i offentlig eie.

– At vi eies av Oslo Havn preger oss på flere måter. Oslo Havn er et kommunalt foretak, og det som preger offentlig forvaltning gjennomsyrer også vår organisasjon. Men ikke minst er det en langsiktighet som ligger til grunn for alt som Oslo Havn foretar seg. Oslo Havn ble etablert allerede i 1735, og også i dag har man hundreårs perspektiv på det man driver med. Det gjelder Hav Eiendom også. Det ligger til grunn for vårt perspektiv på bærekraft, sier Kjell Kalland.

STOLT: Kjell Kalland er stolt av det Hav Eiendom og de andre utbyggerne har fått til i Bjørvika. Foto: Tomm W. Christiansen

Hva leter du etter?