Atelier Oslo rakk å gjøre de første justeringene av vinnerutkastet i arkitektkonkurransen for Fotografihuset på Sukkerbiten. Juryen forutsatte at arealbruken i bygget skulle effektiviseres, noe som medførte at bygget fikk redusert sitt fotavtrykk til 25% av arealet på Sukkerbiten. Operastranda og friområdet sees mellom Sukkerbiten og operabygget.

Fotografihuset som forsvant?

Bruken av Sukkerbiten ble et hett tema i sommervarmen 2019. Etter kommunevalget ble Sukkerbiten også et eget tema i byrådserklæringen: Byrådet skal «utrede de juridiske og økonomiske rammene for å kunne gjøre hele Sukkerbiten til et friområde.»

I påvente av utredningen har Hav Eiendom valgt å stille det videre arbeidet med Fotografihuset på Sukkerbiten i bero.

For at kommunens utredning omkring Sukkerbiten ikke skal forsinke opparbeidelsen av den over 100 meter lange stranden og friområdet mellom Sukkerbiten og operabygget, konsentrerer Hav Eiendom nå kreftene om å detaljere dette området.

Munchmuseet åpner dørene for besøkende høsten 2020. Arbeidet med å få skikk på restområdene som har vært benyttet som riggområder under byggingen av museet, blir derfor intensivert. Generelt haster det derfor med å ferdigstille de sentrale omgivelsene til kulturbyggene.

Målsettingen er å ferdigstille stranden og deler av parken allerede til sommersesongen 2021.

I tillegg til strand og grøntområde, vil kommunen få etablert et servicebygg med toaletter ved friområdet. Videre etableres et mindre kulturbygg med servering. Bygningene vil trolig stå ferdig til sesongen 2022.

Siden det blir langgrunt vann langs stranden, forventer vi at parkområdet blir svært populært, særlig blant barnefamilier. Denne attraksjonen haster det med å få på plass.

Bygningene tegnes av arkitektfirmaet Atelier Oslo, som i samarbeid med Lund Hagem Arkitekter og Bollinger Grohmann Ingeniører vant arkitektkonkurransen Hav Eiendom gjennomførte våren 2019.

 

Fotografihuset på Sukkerbiten venter på at kommunen skal avklare om halvøyen skal bli friområde, eller om gjeldende reguleringsplan med et kulturbygg skal beholdes. Samtidig er det full fart i utviklingen av strandområdet og parken innenfor Sukkerbiten.

Hva leter du etter?