C6

Her kan NRKs nye hovedkontor ligge

Dette er bare noe av det NRK vil få dersom de velger tomten C6 i Gamlebyen til sitt nye hovedkontor. HAV Eiendom og Oslo S utvikling (OSU) har sammen tilbudt medieselskapet denne tomten. De to selskapene har sendt inn et planforslag som er til behandling. Det foreslåtte volumet på drøyt 50 000 m² passer som hånd i hanske til NRKs oppgitte behov.

Flott beliggenhet
Tomten utgjør en forlengelse av Bjørvikaplanen inn i området for Middelalderbyen. Den ligger mellom Ladegården med Barokkhagen og Barcode langs det historiske middelalderveifaret Bispegata, og danner fondmotivet mot nord rett fra Middelalderparken og vannspeilet.

Når Folloportanlegget er fullført og sporkulverten tildekket, vil det historiske naturterrenget bli gjenskapt gjennom Middelalderparken. For første gang siden Østfoldbanen ble ferdigstilt i 1879, vil det være kontinuitet i det historiske landskapet, og parken er utpekt som bydelens sentrale sted for rekreasjon og historieformidling.

Foto: Jon Ivar Søhus

Egen trikke- og bussholdeplass
C6 ligger ved Norges største kollektivknutepunkt og i tillegg vil tomten få sin egen trikke- og buss-holdeplass i Bispegata som er under oppførelse. Bispegata øst for avkjøringen inn i Trelastgata planlegges som en ren kollektivgate med bom.

Et sentralt bindeledd
Tomten ligger som et viktig midtpunkt og et sentralt bindeledd for de fire byområdene: Det moderne sentrum, den nye Fjordbyen, den historiske Gamlebyen og det multikulturelle Grønland – et kontrastfylt område under utvikling.

Vi mener Norges viktigste mediainstitusjon vil kunne dra nytte av potensialet som oppstår i skjæringspunktet mellom Oslos opprinnelse og framtid.

Det er levert inn bortimot 30 forslag til tomter for NRKs nye hovedkontor. Det gjenstår å se hvilken de velger.

 

C6

Foto: LPO

Hva leter du etter?