Her kommer Bjørvika skole

Oslo kommune har som mål å åpne den nye Bjørvika skole til skolestart i 2024. Skolen har blitt flere år forsinket i forhold til opprinnelig plan, men nå er arbeidet med planlegging skikkelig i gang.

– Forslag til detaljregulering ble sendt inn i mars 2019. Forprosjekt er igangsatt og brukerprosess startet i slutten av mars 2019 og skal pågå frem til midten av juni 2019. Ferdigstillelse er planlagt til skolestart 2024. Skolen er utredet i samarbeid mellom Utdanningsetaten, Plan- og bygningsetaten, grunneier Hav Eiendom, Bjørvika Infrastruktur og Undervisningsbygg, sier kommunikasjonsdirektør Trond Borge Ottersen i Undervisningsbygg.

Han forklarer at skolen har blitt forsinket fordi kommunen har sett at det så langt har vært kapasitet til å ta inn elever som bor på Sørenga på Gamlebyen skole.

God nok kapasitet

– Utdanningsetaten forventer at det vil være tilstrekkelig plass til å ta imot elevene i hele Gamlebyen skoles inntaksområde, inkludert elever fra Sørenga, helt fram til ny skole i Bjørvika åpner i 2024, sier Ottersen.

Den nye skolen skal få plass til 840 elever. Skolen får to klasserekker på barnetrinnet og fire klasserekker på ungdomstrinnet. Skolen skal få flerbrukshall som skal romme en full håndballbane, egen dansesal og skal dessuten bli landbase for Oslo sjøskole. Oslo sjøskole har som primæroppgave å undervise elever i 9. skoletrinn i sjøvett og livredning på sjøen.

Høye ambisjoner

– Ambisjonen for den nye skolen er at den skal være unik med særegne tilbud, samt være en viktig del av byrommet. Skoleanlegget skal skape en arena som inspirerer til læring og oppleves inkluderende og trygg, samt legge til rette for mer åpenhet og flerbruk, sier kommunikasjonsdirektøren i Undervisningsbygg.

Skolens beliggenhet på Sørenga gir mulighet for et nært samspill og sambruk mellom de sjønære uteområdene på skoletomten og Loallmenningen, som vil ligge i umiddelbar nærhet til skolen. Byggets plassering og utforming åpner for et nærmest kontinuerlig utendørs aktivitetsrom. Arkitektene legger stor vekt på god og åpen kontakt mellom Loallmenningen og skolens gårdsrom for å skape sammenhengende byrom for allmenheten.

Det er også ønskelig at skolen skal skape økt lokal tilhørighet og bidra til å knytte sammen Sørenga-området med Gamlebyen og Grønland. Skoleanlegget skal legge til rette for fysisk og kulturell aktivitet, både for skolens elever og lokalmiljøet for øvrig, både i og etter skoletid.

Det er Planforum Arkitekter som har tegnet den nye skolen, fram til og med reguleringsforslaget. Dette arkitektkontoret har spesialisert seg på skoler, omsorgsbygg og idrettsbygg og jobber for det meste for det offentlige.