Ingen nedbremsing hos Hav Eiendom

- I Hav Eiendom tar vi samfunnsansvaret på alvor. Og akkurat nå er det ingenting som er viktigere enn å sørge for at prosjektene våre ikke stopper opp. Det forteller utviklingsdirektør i Hav Eiendom, Liz-Heidi Leonhardsen.

Bygg-, eiendom- og anleggsnæringen er Norges største fastlandsnæring og en viktig innkjøper, arbeidsgiver og sysselsetter for veldig mange bransjer og mennesker.

– Vi har et ansvar og det må vi ta. Om vår bransje trekker i bremsen nå, vil det kunne få enorme konsekvenser for arbeidsledigheten, sier Liz-Heidi.

Utviklingsdirektør i Hav Eiendom, Liz-Heidi Leonhardsen

Hun sitter med oversikten over prosjektene Hav Eiendom er involvert i, og kan fortelle at det er ingen planer om å kutte ned på eller bremse aktiviteten i noen av prosjektene.

Naturskjønne Clemenskvartalet

Midt mellom Middelalderparken, Ekeberg og fjorden ligger Clemenskvartalet – et naturskjønt område midt i byen som skal kombinere 265 leiligheter med forretninger, restauranter og kultur.

Det er Oslo S Utvikling som leder arbeidet, og Hav Eiendom er involvert som deleier med en minoritetsandel.

– Det er høy aktivitet på byggeplassen. Akkurat nå bygger vi kjelleretasjen, som vil stå ferdig innen mars, 2021. Det er AF som utfører dette arbeidet. Vi håper å komme i gang med salget av leilighetene over sommeren, sier Bernt Aasenhuus, som er innleid prosjektleder fra Vedal.

– Vi har iverksatt flere tiltak for å sikre godt smittevern på byggeplassen. Noen av disse påvirker produktiviteten til en viss grad, men ikke nok til at det vil påvirke fremdriftsplanen, legger han til.

Clemenskvartalet skal kombinere 265 leiligheter med forretninger, restauranter og kultur. Illustrasjon: Oslo S Utvikling, Rift, Hav Eiendom

– Det pågår også omfattende arbeid med uteområdene i Bjørvika. Dette utføres av Bjørvika Infrastruktur der vi har en eierandel på 66 %, forteller Liz-Heidi.

Se filmen som Bjørvika Infrastruktur har delt på Facebook.

Strand og badeglede for små og store på Bjørvikautstikkeren

På Bjørvikautstikkeren skal alt ligge til rette for en hyggelig dag med familie eller venner. På sikt skal det etableres en stor park med badeanlegg og sandstrand tilrettelagt for både barn og voksne.

Operastranden skal etter planen ferdigstilles sommeren 2021. Atelier Oslo har på oppdrag fra Hav Eiendom tegnet servicebygget, som består av to sammenhengende enheter.

– Vi er godt i gang med forprosjekteringen og vi gleder oss til å kunne åpne denne perlen for publikum, forhåpentligvis allerede neste sommer, sier Liz-Heidi.

– Her skal badeglade Oslofolk få boltre seg. Bygget som blir liggende inntil Operastranden, rett syd for Operabygget blir et servicebygg med toaletter, rom for badevakt og garderober. Det andre bygget vil bli et fleksibelt lokale som skal romme kafe, utstillinger eller andre kulturhendelser, forteller arkitekt og partner, Thomas Liu i Atelier Oslo.

– Operastranden og servicebygget er en del av et helhetlig prosjekt, der Bjørvika infrastruktur koordinerer og er ansvarlig for opparbeidelsen av Operastranda og parkområdene. SLA og Nordconsult har ansvaret for landskapsarkitekturen, forklarer Liu.

Store planer på Grønlikaia

Grønlikaia jobber Hav Eiendom sammen med Rodeo arkitekter med å se på den gamle Bjørvikaplanen med nye øyne. Planverket som ble vedtatt av bystyret i 2003 har avskåret publikum fra deler av den enestående fjord- og øyutsikten i området, ved å plassere boliger lengst ut mot fjorden. Det ønsker Hav Eiendom å gjøre noe med.

– Et spennende nytt plangrep er på gang og i midten av mai sender vi nye tanker inn til Område- og prosessavklaring med Oslo kommune, røper arkitekt og founding partner i Rodeo arkitekter, Henning Klyve Sunde. Et omfattende medvirkningsarbeid skal nedlegges i dette prosjektet og i løpet av våren vil det blant annet bli publisert en hjemmeside for prosjektet, som skal åpne for at alle interesserte kan bidra med innspill og ideer, legger han til.

Flere prosjekter på gang

– I tillegg til disse prosjektene har vi flere pågående reguleringssaker i tilknytning til spennende prosjekter, som skal komme byens innbyggere til gode. Disse går som normalt og vi gleder oss til å fortelle mer om dem etter hvert, avslutter Liz-Heidi.