Ny leder på plass i Bjørvikaforeningen

I januar kom Ida Gravdal Haldorsen på plass som ny leder for Bjørvikaforeningen, hun er foreningens første heltidsansatte og har i løpet av sine første seks måneder, satt i gang flere spennende aktiviteter i Bjørvika-området.

De første månedene i stillingen var veldig hektisk, jeg løp fra møte til møte der jeg ble introdusert for virksomheter, idrettsforeninger, medlemsorganisasjoner, kulturinstitusjoner og mye mer. Deretter kom korona-krisen og mange av planene vi var godt i gang med måtte settes på vent, men nå er vi heldigvis godt i gang og har til og med lansert en helt ny podcast, forteller Haldorsen.

«I Bjørvika»

I Podcasten med navn I Bjørvika blir ulike gjester invitert for å snakke om byutvikling og hva som skjer i Bjørvika fremover. I første episode intervjues Merete Lie, avdelingsleder for det nye hovedbiblioteket. Hun tar lytterne gjennom byggets fem etasjer og reflekterer rundt hvordan det er å åpne under en pandemi.

– I neste episode tar vi lytterne med på en historisk reise til vanns langs Akerselvallmenningen fra Grønland til Munch. Da er det Anne Marte Archer fra Akerselva trebåtforening, som tar med seg Kjell Kalland fra Hav Eiendom og historiker Leif Gjertland på en rotur og diskuterer med dem hvordan man kan drive aktiviteter til vanns og til lands i Bjørvika, forteller hun.

Deling, sosial bærekraft, land og vann

Bjørvikaforeningen ble dannet i 2018 og består av 13 medlemmer som har til felles at de har sitt virke i Bjørvika. Formålet med foreningen er å samarbeide om byutvikling og sikre at Bjørvika blir en attraktiv og levende bydel i Oslo. En uttalt visjon er å være en spydspiss i et moderne og raust byliv.

– Foreningen jobber med tre ulike strategiske områder. Den ene er deling. Det kan være deling av kunnskap, tanker og ressurser. Det andre er sosial bærekraft. Her samarbeider vi spesielt med bydelen og andre organisasjoner. Bjørvika er en del av bydel Gamle Oslo og ligger blant annet tett på Grønland og Tøyen, det er derfor viktig å samarbeide med disse områdene slik at vi skaper et helhetlig tilbud til beboerne i her, sier hun.

Det siste strategiske området er relasjonen mellom land og vann.

– Bjørvika er stedet der Oslo ble startet og fjorden er veldig viktig for oss og for byen. Et av målene for foreningen er å bygge opp fjorden som et komplementært tilbud til marka, og tydeliggjøre hvor viktig det er å ta vare på den, sier Haldorsen.

Sommerplanene er klare

I arbeidet med å skape Norges mest attraktive bydel er det mennesker og aktiviteten på bakkeplan som er viktig i foreningens daglige arbeid. Det er flere prosjekter på planen i sommer, men hun vil spesielt trekke frem et sosialt bærekrafts-prosjekt som kjøres i gang nå snart.

– Vi skal arrangere sommerkurs for ungdom i samarbeid med Tøyen Unlimited og Bydel Gamle Oslo. Dette er et seks ukers langt program for seks ungdommer i design thinking. En av utfordringene de skal se på er hvordan vi kan knytte Tøyen, Grønland og Bjørvika tettere sammen, forteller hun.

– Ungdommen får jobb, nettverk og kompetanse, samtidig som vi får deres tanker om hvordan Bjørvika kan bli bedre, sier Haldorsen. Til høsten blir det oppstart for mentorprogrammet med foreningens medlemmer.

Medlemmene i Bjørvikaforeningen er: Deichman Bjørvika, Braathen Eiendom, Bjørvika, Den Norske Opera og Ballett, Nordic Choice Hotels, Oslo S Utvikling (OSU), Munch Museet, KLP, DnB, Thon Hotel Opera, Carucel Eiendom, Deloitte og Hav Eiendom.