Om oss

Om Hav Eiendom

Hav Eiendom AS ble stiftet i 2003 for å utvikle verdien av Oslo Havn KFs eiendommer i Bjørvika. Hav Eiendoms samfunnsoppdrag er å skape en bærekraftig fjordby og verdier for byen, havnen og samfunnet. Som eiendomsutvikler driver Hav Eiendom med nærings- og kulturbygg, og deltar som minoritetseier i utbygging av boliger.

Hav Eiendom eier Diagonale sammen med Thongård, og er eier av det nye hotellet som nå bygges i Bjørvika. I tillegg eier Hav Eiendom en rekke tomter og områder som ikke er bygget ut ennå.

 

Bygger mye infrastruktur

Hav Eiendom har sammen med Oslo S Utvikling (OSU) hatt ansvaret for områdeutviklingen i Bjørvika i Oslo. Flere eiendomsaktører har kjøpt tomter og gjort utbygginger i området, men de to sentrale aktørene bak utviklingen er Hav Eiendom og OSU. Sammen eier Hav Eiendom og OSU Bjørvika Utvikling og Bjørvika Infrastruktur, to datterselskaper som er ansvarlig for utvikling og bygging av infrastruktur mellom byggene. Hav Eiendom eier disse to selskapene med 66 prosent, OSU har 34 prosent eierandel.

EIE MER: I fremtiden vil Hav Eiendom bygge og eie stadig mer av eiendommene selv. Her er Liz-Heidi Leonhardsen og Birgitte Aas Gaarder på befaring på byggeplass. Foto: Tomm W. Christiansen
BERØMT: Kontrastene mellom det urbane og moderne Oslo og bylandbruk på Losæter har gjort Bjørvika verdensberømt. Foto: Vibeke Hermanrud, Bjørvika Utvikling

Vil eie mer selv

Hav Eiendom ønsker å transformerer havneområder til sentrale byområder som det er godt å bo, jobbe og leve i. I første del av Bjørvika-utbyggingen utviklet Hav Eiendom ferdigregulerte prosjekter og solgte deretter tomt og prosjekt til andre utbyggere. I fremtiden skal vi eie næringsbyggene selv, og skape fornøyde leietakere på Oslos mest attraktive tomter.

Verdiene vi skaper er med på å finansiere et godt havnetilbud til Oslo, som er helt avgjørende for at storbyen skal fungere.

STYRELEDER: Havnedirektør Ingar M. Mathisen er styreleder i Hav Eiendom.

 

 

Hva leter du etter?