Miljø: Sjøveien er miljøveien, mener Oslo Havn. Oslo Havn har en ambisjon om 85 prosent klimagassreduksjon innen 2030. Foto: Svein Ove Søreide

Om oss

Om Oslo Havn

Sjøveien er miljøveien, mener Oslo Havn. Sjøtransport kan mer enn halvere klimagassutslippene sammenlignet med veitransport.

I tillegg fører veitransport til betydelig høyere nivåer av lokal luftforurensning og støy i tett befolkede strøk. Mer godstransport på sjøen sparer samfunnet for kostnader til utbygging av veinettet.

Ett containerskip til Oslo fjerner 400 lastebiler på veien – og 10 km kø. Mer gods sjøveien er helt avgjørende for at havna skal nå målet om 85 prosent klimagassreduksjon innen 2030.

En ringvirkningsanalyse viser at 83 virksomheter relatert til Oslo havn omsetter for om lag seks milliarder kroner og sysselsetter 3000 mennesker.

Oslo Havn KF skal sikre en effektiv og rasjonell havnedrift og føre oppsyn med trafikken i havneområdet.

Importhavn

Oslo havn er den desidert største containerhavna i Norge med et årlig volum på over 230 000 TEUs. Oslo Havn er først og fremst en importhavn med hovedvekt på forbruksvarer for landet, regionen og byen. I containerne, lagerskurene, tankene og siloene i havna håndteres et mangfold av forbruksartikler, byggevarer og drivstoff – varer som befolkningen etterspør og har behov for.

Oslo Havn KF er eneeier av Hav Eiendom AS

HAVNESJEF: Ingar M. Mathisen er havnedirektør for Oslo Havn KF, og også styreleder i Hav Eiendom. Foto: Tine Poppe

 

Hva leter du etter?