Ønsker å engasjere barn og unge i utviklingen av Grønlikaia.

Lørdag og søndag 12-13. september er første åpne helg på Bjørvika-utstillingen. Da inviteres publikum, og spesielt barn og unge, til å dele sine innspill og ideer for utviklingen av Grønlikaia. Dette er et viktig ledd i arbeidet med å involvere byens befolkning, og spesielt barn og unge, i kanskje tidenes satsing på medvirkning og innbyggerinvolvering.

Tidenes sterkeste satsing på medvirkning

– Når vi nå kommer til den siste delen av Bjørvikautviklingen må vi gjøre analysen. Hva har vi gjort riktig, og hva kan gjøres bedre. Nå har vi et særskilt fokus på gruppa som normalt ikke kommer til ordet, gruppa som kommer inn altfor sent i planleggingsprosessene. Derfor har vi startet opp flere år tidligere enn hva som er normalt med å hente inn informasjon. Vi har da et særlig fokus på barn og unge, fordi vi ser at de sjeldent kommer godt til ordet tidlig i planprosesser, forteller Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom på live-sendingen av åpningen av utstillingen.

Ønsker seg spenstige forslag

Hver lørdag og søndag i perioden utstillingen er åpen, 9. september-7. oktober vil arkitekter, planleggere, byutviklere og designere fra Rodeo arkitekter og SDG være til stede fra klokken 10-16, for å bistå publikum med å utforme sine forslag.

– Vi ønsker å gi besøkende kunnskap og inspirasjon, sånn at de selv kan ta i bruk sin kreativitet for å medvirke i Oslos byutvikling, sier Henning Sunde, grunnlegger og partner i Rodeo arkitekter.

– Alt for ofte ser vi at engasjementet hos publikum, vekkes først når avgjørelsene er tatt. Nå går vi bredt ut for å nå så mange som mulig, allerede tidlig i prosessen. Vi ønsker å høre stemmene fra folk flest, også dem som vanligvis ikke engasjerer seg i byutvikling, forklarer Kalland.

Flytter øya inn på Deichman

Grønlikaia ligger bortenfor Sørenga og er det siste utviklingsprosjektet i Bjørvika. I dag er det et avstengt område med containere, men om noen år vil dette være Oslos nyeste fjordbydel. I utstillingslokalet på Deichman har Rodeo og SDG bygget en modell av det store friområdet lengst syd i Grønlia, som kan bli en ny «øy» i Oslofjorden.

– Ved å flytte «øya» inn på Deichman, ønsker vi å skape diskusjon rundt byutvikling og inspirere til refleksjon og handling. Landskapet vi har laget skal illustrere dette området, som de færreste av oss har et forhold til i dag. Samtidig vil vi også signalisere en tilnærming til prosessen og en sirkulær systemtenkning, forteller Sunde.

– Vi har hentet planter og trær fra Oslofjordens flora. Ideen er å gjøre publikum oppmerksom på dette ukjente stedet i byen, for så å gi inspirasjon til å komme med egne ideer og innspill til hva det kan brukes til. Publikum vil også få profesjonell hjelp til å forme ideen sin fra arkitektene bak planene og fra designere fra SDG, forklarer Sunde.