Operastranda og ny park åpner i 2021

I løpet av 2021 skal området som ligger mellom Operaen og Sukkerbiten opparbeides. Oslo får dermed enda et flott uteområde og ny bystrand. Den 100 meter lange stranden og deler av parken åpner allerede neste sommer.

Utenfor Operastranda er vannet grunt. Dette blir dermed en bystrand som er spesielt godt egnet for barnefamilier og andre som ikke er så svømmedyktige.

Bjørvika Infrastruktur går i gang med arbeidene rett over nyttår, og i løpet av 2021 vil uteområdene som inkluderer Operastranda, snuplassen og Akerselvallmenningen ned til Akerselva, ferdigstilles.

Det er SLA og Nordconsult som har utarbeidet planen for uteområdene.

A10 / Servicebygg og kulturarena i 2022
I tillegg til strand og grøntområde, vil kommunen få etablert et servicebygg med toaletter ved friområdet. Videre etableres et mindre kulturbygg med servering. Bygningene vil trolig stå ferdig til sesongen 2022. Byggene tegnes av arkitektfirmaet Atelier Oslo.