Bærekraftsjef i Hav Eiendom, lytter oppmerksomt til førskolebarnas tanker om Grønlia. Foto: Leikny Havik Skjærseth

På befaring med Strekkoden Barnehage

Denne gjengen fra Strekkoden barnehage, skal hjelpe til i planleggingen av Grønlikaia. Her er de på befaring i området, sammen med bærekraftsjef, Marie Indrelid Winsvold (t.v), plansjef Amund Schweder, begge fra Hav Eiendom, og Cecilia Carlsson, arkitekt og partner i Rodeo arkitekter. Foto: Leikny Havik Skjærseth

Målet med turen var å gi barna forståelse for at byutvikling er noe som angår dem og som de kan involvere seg i og mene noe om.

– Barna i Strekkoden barnehage er blant de fremste ekspertene på å vokse opp i Bjørvika, en bydel som ikke fantes for bare få år siden. Når vi nå planlegger den siste store delen av Bjørvika, er det fint å kunne involvere barna helt fra starten. Jeg håper det gjør at de får en økt bevissthet om sitt nærområde og om hvordan byen bygges. Når Grønlikaia om noen år begynner å ta form, så håper jeg de tenker at «dette har jeg vært litt med på», sier Schweder.

Bygger Lego-modell av Grønlia

Utflukten er et ledd i et større prosjekt som barnehagen har satt i gang i forbindelse med utviklingen av den nye fjordbydelen som planlegges i Grønlia. Frem til sommeren skal barna blant annet bygge en modell av det framtidige, store friområdet sør på Grønlikaia i Lego. For Hav Eiendom vil dette gi verdifull innsikt og kunnskap om barns behov, i utviklingen av Grønlia.

– Vi ønsker at barna skal ta del i det som skjer i nærmiljøet. Når de er ute på tur som her, får de mange inntrykk. Inntrykkene danner grunnlag for uttrykk gjennom samtaler, tegninger, og ikke minst i utarbeidelsen av dette store prosjektet vi har satt i gang, forklarer teamleder i Strekkoden Barnehage, Liv Engebretsen.

– Grønlia skal være for alle. Da trenger vi å høre fra alle aldersgrupper, hvilke behov de har som vi må planlegge for. Vi er derfor veldig glade for at Strekkoden Barnehage gjør dette, sier Amund Schweder.

Spennende utflukt til Sydhavna med Strekkoden Barnehage.
Foto: Leikny Havik Skjærseth

Action på Sydhavna

Oslo Havn benyttet muligheten til å vise barna noe av det spennende som foregår ute på havna, og tok de med på en guidet busstur helt ytterst på Sjursøya og Kneppeskjær. Kommunikasjonssjef i Oslo Havn, Siv Ellen Omland, forklarte om den lange sjøreisen mange av klærne og lekene våre har hatt, før de lastes opp på store lastebiler og kjøres til butikker i hele landet.

– Sammen med Oslo Havn ønsker vi i Hav Eiendom å tydeliggjøre hvordan byutviklingen i Bjørvika henger tett sammen med utvikling av moderne havnevirksomhet. Dette er viktig å formidle til både store og små, sier plansjefen.

Hva leter du etter?