Planlegger for kultur og beredskap i Bjørvika

I fremtiden blir det rom for både viktig beredskap, kultur, musikk og god mat på Festningsallmenningen. 2023 skal Oslos nye brannstasjon for sentrum øst flytte inn ved siden av kulturscenen og serveringsstedet SALT. I disse dager jobbes det målrettet med å sikre at SALT får mest mulig plass til å skape liv og kultur i området.

Alle berørte naboer i Bjørvika ble invitert inn da Festningsallmenningen skulle planlegges. En av de selvskrevne aktørene i dette arbeidet var SALT, som de siste årene har vært en viktig kulturaktør og samlingssted i området.

– SALT er et midlertidig kunstprosjekt og vi har derfor hele tiden vært forberedt på å tilpasse oss endringer i området. At vi har fått lov til å bli så involvert i planene rundt Festningsallmenningen, og at våre innspill er blitt så godt mottatt i prosjektet er vi veldig glade for, sier Johan Arnt Bjørkås, prosjektleder i SALT.

I de foreløpige planene får SALT et mindre areal og må mest sannsynlig ta ned Bazaar-teltet. Samtidig er det nødvendig å flytte på den Arktiske pyramiden, men dette legger ikke noen demper på planene for kulturscenen.

– Alt ligger til rette for at vi fortsetter å bidra med liv og røre i Bjørvika fremover, vi har en spennende plan på blokken for årene som kommer. I tillegg beholder vi en av Oslos største uteserveringer langs sjøen. Her blir det fortsatt god mat, senkede skuldre og god stemning, legger han til.

Området skal favne over mye

Hav Eiendom forvalter området og er opptatt av at Festningsallmenningen ikke bare blir et effektivt og velfungerende område for byens beredskap, men at byens befolkning også skal føle at området tilfører dem noe.

– SALT har blitt en viktig kulturscene og samlingspunkt for Oslo-beboerne. Det var derfor aldri et alternativ å bare flytte dem til et annet sted. Det har tatt tid, og vi er fortsatt ikke i havn med planene, men jeg har troen på at vi finner en god løsning der SALT kan fortsette å tilføre området kulturelle og sosiale verdier, sier Kjell Kalland, administrerende direktør for Hav Eiendom.

Det er likevel mange hensyn som må ivaretas når en ny brannstasjon skal bygges.

Glød – Illustrasjon: Gottlieb Paludan Architects

– Det var flere steder som ble utpekt som mulige områder for brannstasjonen, men valget falt til slutt på Festningsallmenningen i Bjørvika. Blant annet er det viktig med lett adkomst til tunnel i begge retninger for å sikre en god responstid fra nødetatene, forteller Kalland.

En veikabal for by og beboere

En viktig aktør i prosjektet er Statens vegvesen, som jobber med å få på plass et godt veinett som skal ivareta alle behovene. Veinettet skal sikre god flyt i trafikken, legge til rette for rask utrykning fra brannstasjonen, og samtidig ivareta naboer og myke trafikanter.

– Det er viktig for oss at alle berørte naboer blir hørt og ivaretatt på best mulig måte. Vi begynte derfor med å ta runden og snakke med alle. Planen for området er å ivareta trafikken fra havna som en del av riksveien, og vi skal koble oss på rampene for Operatunnelen. Vi gjør dette nå på grunn av brannstasjonen, men veiene måtte bygges uansett, forteller Magne Vikne, prosjektleder i Statens vegvesen.

Prosessen har vært ganske omfattende og det har vært flere forslag oppe til vurdering.

– Nå har vi et forslag inne hos byantikvaren som vi mener er det beste for både naboer og trafikkflyten i området. Dette er også det forslaget som legger til rette for at SALT får beholde mest mulig av sitt område til videre kulturtilbud. Jeg håper vi kan komme i mål med denne, slik at vi kan få ferdigstilt veien til sommeren 2021, sier Vikne.

En spennende sommer og høst på SALT

SALT Art – Music, Turist i egen by 2019, Foto: Endre Lohne

2019 var et innholdsrikt år for SALT som i løpet av fjoråret hadde 455 arrangementer. I likhet med resten av landet har 2020 blitt litt annerledes.

– Programmet og planene våre tilsa at vi kom til å få et enda mer innholdsrikt år i 2020 enn i fjor, men det var før koronakrisen. Nå jobber vi med å flytte så mange arrangementer vi kan og heller legge opp til en spennende sommer og høst. Vi kan blant annet friste med utekino, spennende gatemat, impro-teater, viseklubb, kunst, litteratur, konserter og mye, mye mer forteller Bjørkås.