Skoletomten D2

Bjørvika skole planlegges som en barne- og ungdomsskole med flerbrukshall.

Inntaksområdet er planlagt å dekke Gamlebyen og Nedre Bekkelaget i tillegg til det nye området i Bjørvika, og det vil bli plass til 840 elever. Ønsket er at skolen skal skape økt lokal tilhørighet, og bidra til å knytte Sørenga-området sammen med nabobydelene Gamlebyen og Grønland.

Skolens beliggenhet på Sørenga gir mulighet for et nært samspill mellom de sjønære uteområdene på skoletomten – og Loallmenningen, som vil ligge i umiddelbar nærhet til skolen. Byggets plassering og utforming åpner for et nærmest kontinuerlig utendørs aktivitetsrom.

Oslo Drone og Foto

Tomten, der skolen ønskes bygget, er heleid av Hav Eiendom. Oslo kommune planlegger å kjøpe denne, men kommunens forslag til reguleringsplan for skolen gir behov for en større skoletomt. Det medfører en justering av den planlagte traseen for Rostockgata gjennom området.

Undervisningsbygg, Hav Eiendom og Bjørvika Infrastruktur har et plansamarbeid i Lohavn som omfatter planene for D2 (Oslobygg) og D5 og Loallmenningen (BI, OSU og Hav Eiendom) .

Barna i Bjørvika fortjener at skolen kommer på plass så raskt som mulig.
– Kjell Kalland, administrerende direktør, Hav Eiendom
Hva leter du etter?

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev