C6

C6

Venter på Follobanen

Denne foreløpig navnløse tomten har et utviklingspotensial på rundt 50 000 m2. Bane Nor eier eiendommen i dag, men Hav Eiendom og Oslo S Utvikling har sammen kjøpsrett på den. Eierbrøken vil etter et slikt erverv vil ligge på ca. 50 % for hver av partene. Eiendommen benyttes foreløpig i sin helhet til riggområde for bygging av Follobanen, og kan først utvikles etter at jernbaneprosjektet avsluttes rundt årsskiftet 2022/2023.

Hav Eiendom og Oslo S Utvikling har sammen sendt inn et forslag til reguleringsplan for tomten etter å ha utviklet dette i dialog med planmyndighetene. Behandling av forslaget pågår.

Tomten er for øvrig meldt inn som et interessant alternativ for ny lokalisering av NRK.

 

 

Hva leter du etter?